Oława
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II
Adres
Broniewskiego 6, 55-200 Oława
Telefon
713132541
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Danuta Pludro
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II
 • Logo szkoły
Opis
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Oławie, jako podstawę swojej działalności wychowawczej, przyjmuje personalistyczną koncepcję wychowania, w której każdy uczeń jest postrzegany jako osoba i ma zagwarantowane pełne prawo do własnej odrębności i niepowtarzalności.
Działamy w oparciu o Kodeks Honorowy Rodziców, Kodeks Honorowy Uczniów oraz Kodeks Etyki Pracowników Szkoły. Placówka posiada logo oraz flagę.

Języki
angielski, niemiecki
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dla klas 4-6:
 1. Matematyka z plusem.
 2. Koło matematyczne.
 3. Koło języka angielskiego.
 4. Koło języka niemieckiego.
 5. Koło przyrodnicze.
 6. Koło języka polskiego.
 7. Gazetka szkolna.
 8. SKS dla klas.
 9. Koło teatralne.
dla dzieci w klasach edukacji wczesnoszkolnej:
 1. "Gry i quizy angielskie".
 2. "Mówię po polsku".
 3. "Kaczka dziennikarska".
 4. "Klub rachowania i pisania".
 5. Koło teatralne.
 6. "Mali odkrywcy".
 7. "Gry matematyczne".
 8.  "Klub czytania i pisania".
 9. "To umiem - zajęcia z języka polskiego i matematyki".
 10. "Z książką na Ty".
 11. Koło z języka niemieckiego.
 12. Koło z języka angielskiego.
Historia

Nasza szkoła funkcjonuje od 01 września 1946 r. To właśnie wtedy rozpoczęliśmy działalność dydaktyczno-wychowawczą, a pierwszym dyrektorem szkoły był Czesław Pilichowski. Przez lata szkoła prężnie się rozwijała. W 1965 r. zorganizowano pierwszą
w Oławie pracownię chemiczną. Od 1966 r. dyrektorem szkoły została Pani Danuta Gawęda, a następnie od 1986 r. Pani Janina Swadek.
W wyniku jej starań w 1990 r. nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej. Dwa lata później powstał Społeczny Komitet budowy sali gimnastycznej, którym kierował przewodniczący Rady Rodziców p. Józef Jarosz, a w 1997 r. powstał łącznik pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem głównym.

W 1999 r. nastąpiła reforma systemu edukacji w wyniku której szkoła określiła swoją tożsamość i wybrała koncepcję wychowania personalistycznego opartego na pedagogice miłości i normie personalistycznej, którego twórcą w Polsce był Jan Paweł II.
Również od tego roku stanowisko dyrektora szkoły zajmuje Pan Jerzy Łuś.

Od kwietnia 2005 r. patronem Szkoły Podstawowej nr 4 w Oławie został Jan Paweł II, ponieważ szkoła od sześciu lat wychowywała dzieci w idei pedagogiki miłości tak bliskiej dla obecnego wtedy papieża.

Osiągnięcia

W naszej szkole działają młodzi wolontariusze ze Szkolnego Koło Caritas, którzy organizują zbiórki pieniężne oraz zbiórki darów – produktów żywnościowych i środków czystości  dla osób potrzebujących, samotnych i chorych.

Pod koniec 2018 roku wzięliśmy udział w akcji „Razem na święta”, dzięki czemu mogliśmy wesprzeć m.in. dzieci z Domowego Hospicjum w Opolu. Co roku bierzemy również udział w akcji „Góra Grosza”. Uczniowie z Samorządu Szkolnego współpracują oraz regularnie wspierają Schronisko dla Zwierząt w Oławie.

Jesteśmy szkołą, która uzyskała certyfikat „Chronimy dzieci”. Jest on przyznawany placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W klasach pierwszych co roku realizowany jest program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze,
w domu, w szkole oraz w Internecie.

W naszej szkole uczniowie, dzięki swoim talentom, odnoszą wiele sukcesów w konkursach artystycznych oraz sportowych. Niejednokrotnie reprezentują szkołę na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Zajmują oni pierwsze miejsca w ogólnopolskich konkursach plastycznych oraz fotograficznych.

Prężnie działa koło teatralne, które organizuje wiele pięknych przedstawień oraz uroczystości Rok 2017/2018 został ogłoszony przez MEN „Rokiem dla Niepodległej” podczas którego nasi młodzi aktorzy zrealizowali cykl uroczystości poświęconych „Niepodległej”:

- „Wieczorek Patriotyczny”,

- piknik rodzinny „Kocham Cię Polsko!”,

- „Leśni żołnierze”,

- „Dywizjon 303 – Polska Duma”,

- podsumowanie „Roku dla Niepodległej”.  

Jesteśmy organizatorami Przeglądu Form Teatralnych „Wzrastam w świecie wartości” oraz Międzyszkolnego Konkursu Historycznego pod patronatem Burmistrza Miasta Oława.

Bierzemy udział w „Programie dla szkół”, który promuje zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci.

Sześciolatek w pierwszej klasie
Na wniosek rodziców dzieci sześcioletnie mogą rozpocząć edukację w klasie 1.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe