Oława
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jakuba Sobieskiego
Adres
Rybacka 6a, 55-200 Oława
Telefon
713132423
Fax
713132423
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Wiesław Jagodziński
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • SP2
  • 70-lecie SP2
  • Dzień Flagi w SP2
Opis

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Sobieskiego w Oławie działa od roku 1946. Szkoła. Dysponuje obecnie 19 salami dydaktycznymi, dwoma salami komputerowymi oraz salą gimnastyczną i małą salką gimnastyczną dla klasa I – III . Nauka odbywa się w systemie dwuzmianowym. Roczne przygotowanie do nauki szkolnej realizowane jest w dwóch oddziałach przedszkolnych. Przy szkole znajduje się plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne Orlik.

Zajęcia rozpoczynają się od godz. 8:00.Oferta edukacyjna szkoły jest bardzo urozmaicona i stwarza uczniom możliwość pełnego rozwoju, wyrównywania szans edukacyjnych i pogłębiania zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uczymy odbioru sztuki, organizując wyjścia do Centrum Sztuki w Oławie, kina i teatru. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wycieczkach krajoznawczych.

Szkolna biblioteka to miejsce, gdzie każdy czytelnik może zrelaksować się i poczytać oraz zasięgnąć informacji o nowościach czy interesujących lekturach. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkole były realizowane m.in. projekty edukacyjne oraz zostały zakupione nowe pozycje książkowe. Promocja czytelnictwa odbywa się m.in. poprzez organizację konkursów, lekcje biblioteczne czy wyjścia na spotkania autorskie. Na terenie placówki realizowany jest program Szkolny Klub Sportowy dający możliwość rozwijania zainteresowań sportowych.

W 2018 roku szkoła uczestniczyliśmy w projekcie „Wyposażenie pracowni szkół podstawowych i gimnazjów w Oławie” dzięki czemu zmodernizowane zostały dwie pracownie matematyczne, pracownia przyrodnicza oraz pracownie komputerowe.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godz. 6:30-17:00, sprawują ją wykwalifikowani nauczyciele, organizując dzieciom wiele ciekawych zabaw, kreatywnych zajęć, konkursów. Dzieci mogą skorzystać z pomocy pedagoga, psychologa, logopedy, higienistki. Prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz rewalidacyjne. Bierzemy udział w programie zdrowego żywienia „Program dla szkół”. W roku 2016 przeprowadzono gruntowny remont elewacji w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku szkoły”. Szkoła cieszy się w środowisku lokalnym bardzo  dobrą opinią, jako placówka zapewniająca wszystkim uczniom bezpieczeństwo i rozwój.

Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej szkoły przyjaznej dzieciom i rodzicom. Będziemy wspierać aktywność dzieci, rozwijać ich talenty, budować poczucie własnej wartości, wspomagać w trudnościach szkolnych. Umożliwimy rozwój zdolności poznawczych dzieci, będziemy kształtować pozytywny stosunek do nauki, usamodzielniać, uczyć odpowiedzialności za podjęte działania, wyrabiać nawyki samodzielnej pracy. Gwarantujemy serdeczność i troskliwość ze strony wszystkich pracowników Szkoły. Obejmiemy opieką każde dziecko, uwzględniając jego potrzeby i możliwości.Szkoła dysponuje własną stołówką. Uczniowie "zerówki"  mają możliwość skorzystania ze śniadań i obiadów.

Wszystkie pomieszczenia są dostosowane do wzrostu i potrzeb dzieci. Sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne oraz rzutniki multimedialne. Profesjonalnie przygotowani nauczyciele poprowadzą zajęcia:

-wykorzystując nowoczesne i motywujące metody nauczania,

-uwzględniając indywidualne potrzeby każdego dziecka,

-rozwijające kreatywność i wyobraźnię,

-kształtujące umiejętność nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami,

-wdrażające do samodzielności i odpowiedzialności.

W szkole nauczany jest języki angielski. Podczas cotygodniowych zajęć uczniowie będą zdobywać także umiejętność obsługi komputera i bezpiecznego wykorzystywania zasobów Internetu.

Szkoła oferuje uczniom opiekę logopedyczną i psychologiczno – pedagogiczną oraz pielęgniarską. Dla uczniów wymagających korekty dysfunkcji rozwojowych zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze, logopedyczne. 

Zajęcia w grupie przedszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 odbywają się w trybie jednozmianowym.

Informacje o placówce oraz relacje z działań szkoły znaleźć można na stronie internetowej szkoły: www.sp2.olawa.pl

 

Języki
angielski
Osiągnięcia
Przygotowujemy uczniów do udziału w wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich, w których z powodzeniem uczestniczą, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.
Zajęcia pozalekcyjne
Oferta edukacyjna szkoły jest bardzo urozmaicona i stwarza uczniom możliwość pełnego rozwoju, wyrównywania szans edukacyjnych i pogłębiania zainteresowań poprzez organizację wielu zajęć pozalekcyjnych
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe