Oława
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Olimpijczyków
Adres
Sportowa 6, 55-200 Oława
Telefon
71 3137256
Fax
71 3137256
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr inż. Barbara Turczynowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Budynek szkoły
  • Gabinet - edukacja wczesnoszkolna
  • Świetlica szkolna
  • Gabinet chemiczny
  • Sala informatyczna
  • Sala gimnastyczna
  • Plac zabaw
Języki
angielski
Historia

Szkoła rozpoczęła działalność we wrześniu 1974 roku. Rada Miejska w Oławie uchwałą w maju 2005 roku nadała szkole imię Polskich Olimpijczyków. Rada Rodziców w maju 2011 roku przekazała sztandar, który symbolicznie uwieńczył pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą szkoły. Przez ponad 40 lat szkołę opuściło tysiące absolwentów, którzy z sukcesem odnaleźli się we współczesnym świecie.

Dojazd

Autobusy komunikacji miejskiej.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Na wniosek rodziców dzieci sześcioletnie mogą rozpocząć edukację w klasie pierwszej.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia:

 koło fizyczne

 koło przyrodnicze

 koło informatyczne

 koło medialne

 koło wokalne

 koło biblijne

 koło taneczne

 koło artystyczne

 koło teatralne

 szkolny wolontariat

Osiągnięcia

Szkoła jest organizatorem 4 konkursów zaakceptowanych przez dolnośląskiego kuratora oświaty, cieszących się bardzo dużą popularnością wśród szkół powiatu oławskiego. Tytuły laureata i finalisty uzyskane w tych konkursach są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie z wysokimi sukcesami biorą udział w licznych konkursach wiedzy, przedmiotowych, artystycznych i sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim oraz powiatowym. 

Kontakty zagraniczne
Szkoła organizuje wyjazdy zagraniczne realizując projekt „Europejczyk, czyli kto?” 
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe