Oława
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Olimpijczyków
Adres
Sportowa 6, 55-200 Oława
Telefon
71 3137256
Fax
71 3137256
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr inż. Barbara Turczynowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Budynek szkoły
  • Gabinet - edukacja wczesnoszkolna
  • Świetlica szkolna
  • Gabinet chemiczny
  • Sala informatyczna
  • Sala gimnastyczna
  • Plac zabaw
Języki
angielski, niemiecki
Historia

Szkoła rozpoczęła działalność we wrześniu 1974 roku. Rada Miejska w Oławie uchwałą w maju 2005 roku nadała szkole imię Polskich Olimpijczyków. Rada Rodziców w maju 2011 roku przekazała sztandar, który symbolicznie uwieńczył pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą szkoły. Przez prawie 50 lat szkołę opuściło tysiące absolwentów, którzy z sukcesem odnaleźli się we współczesnym świecie.

Dojazd

Autobusy komunikacji miejskiej.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Na wniosek rodziców dzieci sześcioletnie mogą rozpocząć edukację w klasie pierwszej.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia:

 koło matematyczno-informatyczne

 koło medialne

 koło wokalne

 koło plastyczne

 koło języków obcych

●   zajęcia rozwijające pasje i uzdolnienia "MAŁY OMNIBUS" dla klas 1-3

 szkolny wolontariat i akcje charytatywne

Osiągnięcia

Uczniowie z wysokimi sukcesami biorą udział w licznych konkursach wiedzy, przedmiotowych, artystycznych i sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim oraz powiatowym organizowanych przez inne podmioty. Szkoła jest organizatorem konkursów o zasięgu międzynarodowym, powiatowym i międzyszkolnym, cieszących się bardzo dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Tytuły laureata i finalisty uzyskane w tych konkursach są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


Kontakty zagraniczne
Szkoła jest współorganizatorem Międzynarodowego Konkursu Biblijnego "BIBLIOS".
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe