Oława
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
Adres
Lwowska 3, 55-200 Oława
Telefon
(71)3033301
Fax
(71)3033301
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jacek Ozga
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
Języki
angielski
Historia

   Przy ulicy Lwowskiej 3 już od lat dziewięćdziesiątych XX wieku funkcjonowała szkoła. Pierwszą placówką jaka powstała pod tym adresem była Szkoła Podstawowa Nr 9 w Oławie. Po wprowadzeniu reformy systemu oświaty w 1999 roku przekształcona została w Gimnazjum Nr 2. W dniu 28 maja 2010 r. szkoła otrzymała sztandar oraz imię Orląt Lwowskich. Od 1 września 2017 roku staliśmy się ponownie Szkoła Podstawową, ale tym razem Nr 3 imienia Orląt Lwowskich  w Oławie.


Kontakty zagraniczne

Młodzież co roku w ramach projektu ” Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”  angażuje się w akcję zbiórki funduszy (kwestowanie na cmentarzach, sprzedaż kalendarzy itp.);  zniczy na cmentarze polskie znajdujące się na Kresach Wschodnich. W ramach tego samego projektu nasi uczniowie pod opieką nauczycieli wyjeżdżają na Kresy Wschodnie w celu porządkowania polskich cmentarzy.

Osiągnięcia

Urozmaicona oferta edukacyjna szkoły wpływa na osiągnięcia wysokich wyników w różnego rodzaju konkursach. Nasi uczniowie zostają laureatami zarówno konkursów i olimpiad przedmiotowych jak i osiągają wysokie wyniki w zawodach i rozgrywkach sportowych.


Sześciolatek w pierwszej klasie

Na wniosek rodziców dzieci sześcioletnie mogą rozpocząć edukacje w klasie 1.

Zajęcia pozalekcyjne

Oprócz  zajęć obowiązkowych oferujemy Państwa dzieciom bezpłatne zajęcia dodatkowe:

1) koła zainteresowań:

- różnorodne zajęcia sportowe

- koło plastyczne/ muzyczne

- koło polonistyczne

- koło chemiczne

- koło matematyczne

- koło informatyczne

- koło teatralne

2) terapię logopedyczną

3) systematyczne zajęcia czytelnicze

4) zajęcia korekcyjne

5) zajęcia wyrównawcze

6) warsztaty edukacyjne np. warsztaty z fizyki i chemii (przyrodnicze) prowadzone w szkole przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wyjazdy na Uniwersytet Wrocławski na lekcje fizyki oraz  „Cyrk fizyczny”; zajęcia edukacyjne w ramach  projektu  "Kinoszkoła"; koncerty muzyczne; przedstawienia teatralne; wyjazdy do Wrocławia  na mecze piłki nożnej w ramach projektu ,,Dzieci na stadionie. Nauka kulturalnego dopingu”.

 7) Wolontariat:  cykliczne wyjazdy  młodzieży do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Jaszkotlu, stała współpraca z Domem Opieki Społecznej i z Przytuliskiem oławskim. Możliwość udziału w różnego rodzaju akcje charytatywne organizowanych zarówno na terenie szkoły jaka i poza nią.

Dojazd
Szkoła nie zapewnia dojazdu uczniów do placówki.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe