Oława
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 4 im. Misia Uszatka
Adres
1 Maja 33, 55-200 Oława
Telefon
713132379
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Barbara Skotnicka
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Przedszkole znajduje się z dala od ruchliwej drogi, dużą zaletą jest również lokalizacja blisko parku oraz miasteczka ruchu drogowego.
Naszym priorytetem jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw, a także tworzenie warunków do osiągania sukcesu przez każde dziecko, na miarę jego możliwości i rozwoju indywidualnego oraz zainteresowań i talentów. Naszym celem jest również wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności służące ochronie środowiska naturalnego i wdrażanie zachowań proekologicznych, jak również w sferze dbania o zdrowie i bezpieczeństwo. 
Ważne jest dla nas także rozbudzanie przynależności do środowiska lokalnego oraz kształtowanie osobowości patriotycznej. 
Przedszkole posiada duży i wyposażony w urządzenia zabawowe ogród przedszkolny.

Godziny otwarcia od
6-16
Personel

Kadrę pedagogiczną Miejskiego Przedszkola Nr 4 im. Misia Uszatka w Oławie tworzą nauczyciele wykształceni i kreatywni, którzy jako cel nadrzędny  w swojej pracy stawiają na szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz jego prawidłowy rozwój.

Personel przedszkola liczy 23 osoby. Ścisła współpraca wszystkich pracowników przedszkola tworzy bezpieczne i życzliwe otoczenie dla naszych wychowanków.


Organ prowadzący
Gmina Miasto Oława
Dodatkowe zajęcia
- zajęcia kompensacyjno-korekcyjne
- zajęcia logopedyczne
Koła zainteresowań
- kółko taneczne
- kółko badawcze
- kółko "Mali mistrzowie programowania"
Osiągnięcia
- Certyfikat "Przedszkole w Ruchu" - 2014 r.
- Certyfikat "Bezpieczne Przedszkole" - 2016 r.
- Certyfikat "Przedszkole Młodych Patriotów" - 2018 r.
oraz wiele innych dyplomów i podziękowań, które zdobywają przedszkolaki w ciągu każdego roku szkolnego.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek