Oława
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 2
Adres
Lipowa 20a, 55-200 Oława
Telefon
713132542
Fax
713132542
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Lucyna Urbańska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Miejskie Przedszkole nr 2
  • Miejskie Przedszkole nr 2
  • Miejskie Przedszkole nr 2
  • Miejskie Przedszkole nr 2
  • Miejskie Przedszkole nr 2
  • Miejskie Przedszkole nr 2
  • Miejskie Przedszkole nr 2
  • Miejskie Przedszkole nr 2
Opis
Przedszkole w swoich progach gości dzieci z rożnych środowisk, w myśl  założeń  koncepcji „Dla nas każde dziecko jest ważne”. Istotą pracy jest wszechstronny indywidualny rozwój dziecka, zdiagnozowanie jego potrzeb rozwojowych, możliwości psychofizycznych i sytuacji społecznej,  a także włączanie rodziców w proces jego wychowania. Praca wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest w oparciu o przedszkolny zestaw programów zgodnych z podstawą programową. Dzieci poprzez zabawę zdobywają wiadomości i nabywają umiejętności oraz zachęcane są do podejmowania twórczej aktywności, rozwijania pasji, zainteresowań i talentów, przygotowywane są do przeżywania sukcesów oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
W  przedszkolu funkcjonuje kuchnia, która przygotowuje dla dzieci smaczne i zdrowe posiłki. Jadłospisy są dostosowane do wymagań żywieniowych, uwzględnia się też indywidualne zalecenia dietetyczne. Wprowadzono niestandardowy podział posiłków dostosowany do naturalnego rytmu dnia i potrzeb dzieci (śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek).
Ważną rolę w życiu przedszkola pełnią rodzice, którzy aktywnie uczestniczą w przedszkolnych uroczystościach, dzielą się swoimi pomysłami, oferują pomoc.
Godziny otwarcia od
6.00 do 17.00
Historia
Przedszkole nr 2 w Oławie funkcjonuje od 1946 r. Placówka zapewnia nauczanie, wychowanie i opiekę dla najmłodszych mieszkańców Oławy. Zorganizowano w nim 8 oddziałów, do których uczęszcza 200 wychowanków w wieku od 3 do 5 lat. Placówka mieści się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku, wokół którego znajduje się obszerny ogród.
Personel

Kadra pedagogiczna to zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, którzy nieustannie doskonalą swój warsztat pracy uczestniczą w szkoleniach i kursach. Nauczyciele wychowawcy odpowiedzialni są za realizację programu edukacyjnego, organizację pracy dydaktyczno - wychowawczej, monitorowanie osiągnięć i postępów dzieci (w tym także edukacyjnych), współpracę z Rodzicami i specjalistami zatrudnionymi przez przedszkole.
Dzieci w naszym przedszkolu objęte są opieką logopedy, psychologa, nauczyciela terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogów, którzy służą pomocą w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, a  w razie potrzeby podejmowaniu wczesnej fachowej interwencji.
Nasi specjaliści prowadzą konsultacje z nauczycielami, obserwują dzieci, pomagają w rozwiązywaniu trudnych problemów, współpracują z rodzicami.

Koła zainteresowań

Koło matematyczne - zajęcia koła matematycznego, działającego w naszym przedszkolu są skierowane do dzieci uzdolnionych matematycznie. Ich celem jest wspomaganiem rozwoju umysłowego i intelektualnego w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, wspomaganie
i rozwijanie uzdolnień i podnoszenie poziomu edukacji matematycznej.

Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a nawet duchowej. Zaspokajają naturalną potrzebę ruchu, wzbudzają zainteresowanie różnymi formami tańca, rozwijają poczucie rytmu poprzez stosowanie różnych technik tanecznych.

Przedszkolaki twórczo myślą - W ŚWIECIE ZABAW KREATYWNYCH - Podczas prowadzonych zajęć dzieci snują fantastyczne opowieści, tworzą teksty wierszy, układają zagadki na dowolny lub podany temat. Mali twórcy kończą opowiadania, zmieniają ich zakończenia, tworzą nowe wyrazy, przekształcają  i tworzą rysunki na bazie danej figury, elementu graficznego. Tworzą także skojarzenia do słów, przedmiotów i rozwiązują problemy w nowatorski sposób.

Koło badawcze jest prowadzone w formie ciekawych zabaw, podczas których dzieci mogą zdobywać wiedzę o otaczającym świecie poprzez samodzielnie eksplorowanie i prowadzenie doświadczeń.


Dodatkowe zajęcia

"Dmuchaj, rymuj, śpiewaj, klaszcz bo to jest Twój czas"- na zajęciach realizowany  jest program ćwiczeń ortofonicznych oparty na kształtowaniu prawidłowej wymowy u dzieci, dbaniu o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz zapobieganiu zaburzeniom artykulacyjnym dzieci w wieku przedszkolnym.

Gimnastyka korekcyjna - Wśród przedszkolaków występują wady postawy: płaskostopie, stopy płasko-koślawe, koślawość kolan, plecy okrągłe.  Dzieci w miłej atmosferze, w niewielkich grupach, poprzez ćwiczenia i zabawy z elementami korekcyjnymi poznają swoje ciało, korygują wady postawy
i kształtują  nawyk prawidłowej postawy ciała.

Zajęcia logopedyczne organizowane dla dzieci z trudnościami komunikacyjnymi wynikającymi
z nieharmonijnego rozwoju lub zaburzeń rozwojowych.

 

Organ prowadzący
Gmina Miasto Oława
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek