Oława
Przedszkole
Miejskie Przedszkole nr 1
Zespół szkół
Adres
Jarosława Iwaszkiewicza 11, 55-200 Oława
Telefon
713138275
Fax
713038014
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Barbara Jarocka
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkolna biblioteczka oraz kącik dla Rodziców.
  • Programy i projekty realizowane w naszym przedszkolu.
  • Przedszkolny plac zabaw.
  • Gabinet do zajęć terapeutycznych.
  • Przedszkolny plac zabaw.
  • Gabinet do zajęć terapeutycznych.
  • Sala przedszkolna
  • Sala przedszkolna
  • Sala przedszkolna
  • Sala przedszkolna
Opis

Lokalizacja…

Przedszkole Miejskie Nr 1 znajduje się na obrzeżach miasta Oława, w centrum stale rozwijającego się osiedla mieszkaniowego. Usytuowane jest z dala od zakładów pracy, ulicznego ruchu i miejskiego zgiełku. Budynek przedszkola jest adaptowany do warunków przedszkolnych otoczony terenem z zielenią, gdzie znajduje się duży plac zabaw z różnego typu sprzętem ogrodowym, dostosowanym do rekreacji i aktywności ruchowej przedszkolaków. Infrastruktura placówki odpowiada wymogom przepisów oświatowych, sanepidu, bhp, ppoż. 

Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dzieciom…

Zapewniamy naszym podopiecznym właściwe warunki edukacyjne, bezpieczeństwo, zdrowie i wypoczynek. Przestrzegamy praw dziecka. Tworzymy sytuacje edukacyjne, które dodatnio wpływają na potrzeby dzieci i wyzwalają w nich potencjał twórczy. Stwarzamy wychowankom możliwość osiągania sukcesów na granicy ich potencjalnych możliwości.

            Celem naszego przedszkola jest wychowanie ludzi śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu, posiadających dobry kontakt
z otoczeniem, łatwo przystosowującym się do życia we współczesnym świecie. Nauczyciele to ludzie twórczy poszukujący nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, rozwijający swoje umiejętności poprzez różne formy doskonalenia zawodowego. Organizują ciekawe i różnorodne zajęcia edukacyjne sprzyjając wszechstronnemu rozwojowi dziecka, stosują indywidualne metody
i zróżnicowany stopień zadań dydaktyczno – wychowawczych. 

Rodzice partnerami naszego przedszkola…

Dużą wagę przywiązujemy do współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym wychowanków. Współpraca z rodzicami oparta jest na zasadach partnerstwa, wzajemnego zaufania, jedności oddziaływań, pozytywnej motywacji, życzliwości i przychylności dla naszej działalności edukacyjnej. Wśród rodziców przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią. Możemy zawsze liczyć na ich pomoc i zaangażowanie. Zintegrowaliśmy naszych rodziców wokół realizacji statutowych zadań przedszkola. Rodzice są współorganizatorami naszych uroczystości i imprez przedszkolnych oraz czują się współgospodarzami placówki. Corocznie z wielką chęcią i ogromnym zaangażowaniem organizujemy różnorodne przedsięwzięcia o charakterze rodzinnym takie, jak Dzień mamy i taty, Dzień babci i dziadka, Pasowanie na przedszkolaka, Piknik rodzinny, Dzień Dziecka", Spotkanie Bożonarodzeniowe, Kiermasz Bożonarodzeniowy i Wielkanocny oraz szereg zajęć otwartych.

My w środowisku lokalnym…

Rozwijamy talenty i zainteresowania dzieci poprzez udział w licznych konkursach tematycznych, turniejach, olimpiadach, programach, przeglądach, uroczystościach i imprezach o charakterze wewnątrzprzedszkolnym, międzyprzedszkolnym, lokalnym, a także w konkursach ogólnopolskich. Zdobywamy nagrody, wyróżnienia i dyplomy, które świadczą o naszej pracy, aktywności, są pierwszą autoprezentacją odzwierciedlającą życie przedszkola. Promujemy naszą pracę corocznie organizując różnorodne imprezy, konkursy i turnieje lokalne. Wśród nich znajdują się: Koncert Bożonarodzeniowy, Kiermasz Wielkanocny, „Międzyprzedszkolny Konkurs Ekologiczny”, „Międzyprzedszkolny Przegląd Interpretacji Poezji dla Dzieci”, „Międzyprzedszkolny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym” oraz konkursy plastyczne: „Eko-plakat”.
O nas…

            Dzisiejszy wizerunek naszego przedszkola to wysoki poziom kształcenia, wychowania i opieki, sprzyjający klimat i przyjazna atmosfera w placówce, to wykwalifikowana kadra pedagogiczna, bardzo dobra współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz bardzo dobra baza lokalowa i dydaktyczna.

Wypracowanie ufności i uśmiechu naszych wychowanków pozwala nam wierzyć, że to co robimy ma sens i służy rozwojowi dzieci i nam samym.

Osiągnięcia
Certyfikat "Przedszkole z Pasją",
Certyfikat "Kreatywny Przedszkolak",
Certyfikat "Kubusiowi Przyjaciele Natury",
Certyfikat "Pastusiowe Przedszkole",
Certyfikat "Akademii Zdrowego Przedszkolaka",
Certyfikat "Piękna Nasza Polska Cała",
Certyfikat "Pięknie mówimy i poprawną mowę ćwiczymy",
Certyfikat "Przedszkole kształtuje osobowość",
Certyfikat "Bezpieczne przedszkole",
Certyfikat "Harmonijny rozwój",
Certyfikat "Bezpieczeństwo w świecie".
Dodatkowe zajęcia
Zajęcia ruchowo-muzyczne,
Zajęcia "Język angielski w zabawie",
Logorytmika,
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
Logopedia,
"Zumba Dance",
"Zumba - roztańczone maluszki",
Rewalidacja,
Terapia pedagogiczna,
Integracja sensoryczna.

Godziny otwarcia od
6.00-17.00
Organ prowadzący
Gmina Miasto Oława
Koła zainteresowań
Zajęcia plastyczne "Zaczarowany ołówek",
Zajęcia "Origami"
Zajęcia matematyczne "Wesoła matematyka"
Personel
W naszym przedszkolu pieczę nad dziećmi sprawuje 17 wykwalifikowanych nauczycieli, w tym: 7 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych,
3 kontraktowych oraz 3 stażystów.
Ponadto w placówce zatrudnionych jest 8 pracowników obsługi.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Zajęcia sportowe