Oława
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
Adres
Iwaszkiewicza 11, 55-200 Oława
Telefon
713038014
Fax
713038010
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Barbara Jarocka
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Rolow Miałowskiego
Opis


Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie jest usytuowana w centrum Osiedla Sobieskiego. Budynek szkolny jest przestrzenny, estetyczny, z dużymi, zadbanymi salami lekcyjnymi i przestronnymi korytarzami. Placówka dysponuje dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi dla wszystkich klas edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów przedszkolnych, pracowniami przedmiotowymi (dwie przyrodnicze, dwie komputerowe, matematyczno-komputerową, do zajęć plastyczno-technicznych), dwiema salami gimnastycznymi,  świetlicą, biblioteką  z bogatym księgozbiorem oraz stołówką i kuchnią.

Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt interaktywny. Szkołę otaczają tereny zielone,  plac zabaw dla dzieci oraz kompleks boisk Orlik. Obowiązkowym językiem obcym jest język angielski. Dodatkowo od klasy czwartej uczniowie uczą się  języka niemieckiego  w wymiarze jednej godziny tygodniowo. W ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie klas czwartych przez cały rok szkolny uczestniczą w bezpłatnej nauce pływania  na pływalni „Termy Jakuba”.  Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, zajęć z logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.  W szkole funkcjonuje  e-dziennik. W budynku Zespołu  mieści się także Biblioteka Miejska w Oławie - Filia nr 2 oraz świetlica środowiskowa.

 

 

Historia


Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie istnieje od 1984 roku. Od roku 2004 wraz z Miejskim Przedszkolem nr 1 tworzy Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1. W 2016 roku szkoła obchodziła 30-lecie istnienia.

 

 

Dodatkowe zajęcia
Zajęcia logopedyczne.
Personel
Zajęcia wychowania przedszkolnego prowadzą wykwalifikowane i doświadczone nauczycielki.
Godziny otwarcia od
6.00
Organ prowadzący
Gmina Miasto Oława
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
70 9585 0007 0010 0014 3143 0132 (odpłatność za obiady) 26 9585 0007 0010 0014 3143 0148 (odpłatność za wychowanie przedszkolne-dotyczy dzieci pięcioletnich)) (
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Zajęcia sportowe