Oława
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II
Adres
Władysława Broniewskiego 6, 55-200 Oława
Telefon
71 313 25 41
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jerzy Łuś
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II
Opis
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Oławie, jako podstawę swojej działalności wychowawczej, przyjmuje personalistyczną koncepcję wychowania, w której każdy uczeń jest postrzegany jako osoba i ma zagwarantowane pełne prawo do własnej odrębności i niepowtarzalności.
Działamy w oparciu o Kodeks Honorowy Rodziców, Kodeks Honorowy Uczniów oraz Kodeks Etyki Pracowników Szkoły. Placówka posiada również logo oraz flagę.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Godziny otwarcia od
6:00 - 17:00
Organ prowadzący
Rada Miejska w Oławie
Historia

Nasza szkoła funkcjonuje od 01 września 1946 r. To właśnie wtedy rozpoczęliśmy działalność dydaktyczno-wychowawczą, a pierwszym dyrektorem szkoły był Czesław Pilichowski. Przez lata szkoła prężnie się rozwijała. W 1965 r. zorganizowano pierwszą
w Oławie pracownię chemiczną. Od 1966 r. dyrektorem szkoły została Pani Danuta Gawęda, a następnie od 1986 r. Pani Janina Swadek. W wyniku jej starań w 1990 r. nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej. Dwa lata później powstał Społeczny Komitet budowy sali gimnastycznej, którym kierował przewodniczący Rady Rodziców p. Józef Jarosz, a w 1997 r. powstał łącznik pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem głównym.

W 1999 r. nastąpiła reforma systemu edukacji w wyniku której szkoła określiła swoją tożsamość i wybrała koncepcję wychowania personalistycznego opartego na pedagogice miłości i normie personalistycznej, którego twórcą w Polsce był Jan Paweł II.
Również od tego roku stanowisko dyrektora szkoły zajmuje Pan Jerzy Łuś.

Od kwietnia 2005 r. patronem Szkoły Podstawowej nr 4 w Oławie został Jan Paweł II, ponieważ szkoła od sześciu lat wychowywała dzieci w idei pedagogiki miłości tak bliskiej dla obecnego wtedy papieża.

Osiągnięcia
Jesteśmy szkołą, która uzyskała certyfikat „Chronimy dzieci”. Jest on przyznawany placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

W naszej szkole uczniowie, dzięki swoim talentom, odnoszą wiele sukcesów w konkursach artystycznych oraz sportowych. Niejednokrotnie reprezentują szkołę na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Zajmują oni pierwsze miejsca w ogólnopolskich konkursach plastycznych oraz fotograficznych.

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Religia