Oława
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
Adres
Lwowska 3, 55-200 Oława
Telefon
(71)3033301
Fax
(71)3033301
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jacek Ozga
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich
Opis

Nasza szkoła stwarza możliwość wszechstronnego rozwoju dla każdego dziecka. Panuje w niej ciepła i przyjazna atmosfera. Dla bezpieczeństwa uczniów budynek jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz. Poprzez różne formy aktywności, wsparcie pedagoga, psychologa, logopedy, nauczycieli rewalidatorów, zapewniamy każdemu dziecku edukację na miarę jego możliwości. Do dyspozycji dzieci jest również pielęgniarka szkolna. Pracuje tutaj wysoko wykwalifikowana, stale doskonaląca się kadra pedagogiczna, Funkcjonują u nas klasy dwujęzyczne ( język angielski oraz język niemiecki). Mamy bogato wyposażone pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. W większości gabinetów przedmiotowych znajduje się nowoczesny sprzęt multimedialny.

Dla uczniów klas I- III sale są z wydzielonymi miejscami do zabawy i nauki. Wszystkie sale wyposażone są w tablice multimedialne. W każdej klasie znajdują się półki gdzie dzieci mogą zostawiać swoje zeszyty, podręczniki, materiały papiernicze. W naszej ofercie dla najmłodszych (i nie tylko) są obiady, które dzieci spożywają w osobnym pomieszczeniu - stołówce. Propagujemy zdrowy styl życia poprzez udział w projektach: "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Szklanka mleka"
W szkole dostępna jest świetlica czynna od godziny 6,00  do 17,00.

 Do dyspozycji uczniów jest również biblioteka szkolna. Została ona wyposażona w stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, a także zestaw multimedialnych programów edukacyjnych. W szkole są dwie sale gimnastyczne – duża i mała do gimnastyki korekcyjnej. Młodzież może również poprawiać swoją  sprawność fizyczną na siłowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt. Przy szkole znajduje się nowy plac zabaw oraz  nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, siatkowej; bieżnią, a także boisko do koszykówki. W szkole funkcjonują różnorodne koła zainteresowań. Nasi uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Absolwenci naszej szkoły z powodzeniem ubiegają się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, a od tego roku (2019) również do ponadpodstawowych.


Godziny otwarcia od
od 6.00 do 17.00
Historia

  Przy ulicy Lwowskiej 3 już od lat dziewięćdziesiątych XX wieku funkcjonowała szkoła. Pierwszą placówką jaka powstała pod tym adresem była Szkoła Podstawowa Nr 9 w Oławie. Po wprowadzeniu reformy systemu oświaty w 1999 roku przekształcona została w Gimnazjum Nr 2. W dniu 28 maja 2010 r. szkoła otrzymała sztandar oraz imię Orląt Lwowskich. Od 1 września 2017 roku staliśmy się ponownie Szkoła Podstawową, ale tym razem Nr 3 imienia Orląt Lwowskich  w Oławie.

Kontakty zagraniczne

Młodzież co roku w ramach projektu ” Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”  angażuje się w akcję zbiórki funduszy (kwestowanie na cmentarzach, sprzedaż kalendarzy itp.);  zniczy na cmentarze polskie znajdujące się na Kresach Wschodnich. W ramach tego samego projektu nasi uczniowie pod opieką nauczycieli wyjeżdżają na Kresy Wschodnie w celu porządkowania polskich cmentarzy.

Osiągnięcia
Urozmaicona oferta edukacyjna szkoły wpływa na osiągnięcia wysokich wyników w różnego rodzaju konkursach. Nasi uczniowie zostają laureatami zarówno konkursów i olimpiad przedmiotowych jak i osiągają wysokie wyniki w zawodach i rozgrywkach sportowych.
Dodatkowe zajęcia


Oprócz  zajęć obowiązkowych oferujemy Państwa dzieciom bezpłatne zajęcia dodatkowe:

1) terapię logopedyczną

2) systematyczne zajęcia czytelnicze

3) zajęcia korekcyjne

4) zajęcia wyrównawcze

5)  warsztaty edukacyjne np. warsztaty z fizyki i chemii (przyrodnicze) prowadzone w szkole przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wyjazdy na Uniwersytet Wrocławski na lekcje fizyki oraz  „Cyrk fizyczny”; zajęcia edukacyjne w ramach  projektu  Kinoszkoła; koncerty muzyczne; przedstawienia teatralne; wyjazdy do Wrocławia  na mecze piłki nożnej w ramach projektu ,,Dzieci na stadionie. Nauka kulturalnego dopingu”.

 6) Wolontariat:  cykliczne wyjazdy  młodzieży do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Jaszkotlu, stała współpraca z Domem Opieki Społecznej i z Przytuliskiem oławskim. Możliwość udziału w różnego rodzaju akcje charytatywne organizowanych zarówno na terenie szkoły jaka i poza nią.

Koła zainteresowań
- język angielski,
- zajęcia ogólnorozwojowe,
- zajęcia czytelnicze.

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe