Oława
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jakuba Sobieskiego
Adres
Rybacka 6a, 55-200 Oława
Telefon
71-313-24-23
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Wiesław Jagodziński
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jakuba Sobieskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jakuba Sobieskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jakuba Sobieskiego
Opis

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Sobieskiego w Oławie działa od roku 1946. Szkoła. Dysponuje obecnie 19 salami dydaktycznymi, dwoma salami komputerowymi oraz salą gimnastyczną i małą salką gimnastyczną dla klasa I – III . Nauka odbywa się w systemie dwuzmianowym. Roczne przygotowanie do nauki szkolnej realizowane jest w dwóch oddziałach przedszkolnych. Przy szkole znajduje się plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne Orlik.

Zajęcia rozpoczynają się od godz. 8:00.Oferta edukacyjna szkoły jest bardzo urozmaicona i stwarza uczniom możliwość pełnego rozwoju, wyrównywania szans edukacyjnych i pogłębiania zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uczymy odbioru sztuki, organizując wyjścia do Centrum Sztuki w Oławie, kina i teatru. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wycieczkach krajoznawczych.

Szkolna biblioteka to miejsce, gdzie każdy czytelnik może zrelaksować się i poczytać oraz zasięgnąć informacji o nowościach czy interesujących lekturach. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkole były realizowane m.in. projekty edukacyjne oraz zostały zakupione nowe pozycje książkowe. Promocja czytelnictwa odbywa się m.in. poprzez organizację konkursów, lekcje biblioteczne czy wyjścia na spotkania autorskie. Na terenie placówki realizowany jest program Szkolny Klub Sportowy dający możliwość rozwijania zainteresowań sportowych.

W 2018 roku szkoła uczestniczyliśmy w projekcie „Wyposażenie pracowni szkół podstawowych i gimnazjów w Oławie” dzięki czemu zmodernizowane zostały dwie pracownie matematyczne, pracownia przyrodnicza oraz pracownie komputerowe.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godz. 6:30-17:00, sprawują ją wykwalifikowani nauczyciele, organizując dzieciom wiele ciekawych zabaw, kreatywnych zajęć, konkursów. Dzieci mogą skorzystać z pomocy pedagoga, psychologa, logopedy, higienistki. Prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz rewalidacyjne. Bierzemy udział w programie zdrowego żywienia „Program dla szkół”.

W roku 2016 przeprowadzono gruntowny remont elewacji w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku szkoły”.

Szkoła cieszy się w środowisku lokalnym bardzo dobrą opinią, jako placówka zapewniająca wszystkim uczniom bezpieczeństwo i rozwój.

Informacje o placówce oraz relacje z działań szkoły znaleźć można na stronie internetowej szkoły: www.sp2.olawa.pl

Dodatkowe zajęcia
Przygotowujemy uczniów do udziału w wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich, w których z powodzeniem uczestniczą, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Godziny otwarcia od
7.00 - 16.30
Osiągnięcia
Nasze dzieci są radosne, ciekawe świata i wrażliwe na otaczającą rzeczywistość
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Religia