Nysa
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół w Paczkowie

Adres
ul.Kołłątaja 9, 48-370 Paczków
Telefon
77-4316440
Fax
77-4316440
E-mail
zspaczkow@gmail.com
Strona www
http://www.lopaczkow.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół w Paczkowie powstał 01 września 2002 roku z połączenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Paczkowie, tj. Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej dla młodzieży oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, ze szkołami wchodzącymi w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Paczkowie , tj. Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Obecnie Zespół Szkół w Paczkowie skupia następujące typy szkół: liceum ogólnokształcące: - klasa biologiczno/geograficzna - klasa matematyczno/informatyczna liceum ogólnokształcące dla dorosłych; technikum w zawodach: - technik ekonomista zasadniczą szkołę zawodową od września 2017 r. branżową szkołę I stopnia: - klasy wielozawodowe. Nauka odbywa się w dwóch obiektach: budynku szkolnym z salą gimnastyczną przy ul. H.Kołłątaja oraz budynku sali gimnastycznej przy ul. H.Sienkiewicza. W budynku szkolnym mieści się: - 14 sal lekcyjnych, - aula, - sala gimnastyczna, - biblioteka szkolna, - pracownię informatyczną z pełnym profesjonalnym wyposażeniem, - centrum multimedialne, - czytelnia dla młodzieży. Dobra szkoła blisko ciebie! Co zyskujesz ucząc się w szkole we własnym mieście? -Nie musisz przez trzy lata codziennie wstawać na poranny i spieszyć się na popołudniowy autobus. -Zaoszczędzone dziennie 2-3 godziny możesz przeznaczyć na wypoczynek i rozwój własnych zainteresowań. -Zaoszczędzone pieniądze (ok. 200 zł /miesiąc przy dojazdach i ponad 500 zł/miesiąc mieszkając w Internacie) możesz przeznaczyć na inny cel.