Nysa
Technikum
Technikum nr 2 w Nysie - ZSiPO Nysa - technik programista
Nazwa oddziału

 technik programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Technikum Nr 2 w Nysie

zawód: technik programista


Technik programista to jeden z zawodów, które cieszą się największa popularnością i to nie tylko w Polsce, ale również i na świecie.

Programista to osoba, która za pomocą narzędzia w postaci specjalistycznego języka pisze
i implementuje programy komputerowe. Oprogramowanie to inaczej każde narzędzie jakim posługujemy się używając komputera, począwszy od najprostszych edytorów tekstów po skomplikowane narzędzia systemowe czy programy sterujące zaawansowanymi procesami produkcji. Przedmioty rozszerzone realizowane w trakcie nauki: informatyka i elementy matematyki.

Przygotowując się do zawodu technika programisty uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną i rozwija umiejętności między innymi w zakresie:

·                  tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią,

·                  tworzenia i administrowania stronami internetowymi,

·                  tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,

·                  programowania aplikacji internetowych,

·                  projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,

·                  projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,

·                  projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.