Nysa
Technikum
Technikum nr 2 w Nysie - ZSiPO Nysa - technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Technikum Nr 2 w Nysie

zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych


Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zadań związanych z organizacją, informacją i kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych we zakładach świadczących usługi gastronomiczne (restauracje, kafeterie, snack bary, bary, bufety, stołówki, catering itp.), a także imprez organizowanych w nietypowych warunkach. Uzyskuje umiejętności związane zarówno z funkcjonowaniem części gastronomicznej (kuchnia, sale), jak i administracyjno-gospodarczej (dział finansowo - księgowy, dział sprzedaży). Jest przygotowany do prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: geografia

W programie nauczania m.in.: zasady żywienia, technologia gastronomiczna, obsługa konsumenta konsumpcyjne, room service), marketing, ekonomika i organizacja gastronomii.

Pracownie: technologii gastronomicznej z salą obsługi klienta, przedsiębiorczości, komputerowa (techniki biurowej). Zaplecze dydaktyczne: stołówka szkolna, zajęcia praktyczne prowadzone w nyskich zakładach gastronomicznych.