Nysa
Technikum
Technikum nr 2 w Nysie - ZSiPO Nysa - technik rolnik
Nazwa oddziału

 technik rolnik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Technikum Nr 2 w Nysie

zawód: technik rolnik


Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem. W programie nauka jazdy ciągnikiem oraz pracy maszynami rolniczymi.

Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: biologia

Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą. Może być zatrudniony w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej. Może także samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz prowadzić własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.).

Pracownie: produkcji roślinnej, hodowli, techniczna.