Nysa
Technikum
Technikum nr 2 w Nysie - ZSiPO Nysa - technik technologii żywności
Nazwa oddziału

 technik technologii żywności

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Chemia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

Opis

Technikum Nr 2 w Nysie

zawód: technik technologii żywności

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu technologii żywności (przetwórstwo zbóż, roślin, mięsa, mleka), mikrobiologii żywności, analizy żywności, marketingu i zarządzania firmą.

Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: chemia

Technik technologii żywności może pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego, instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, handel artykułami spożywczymi, a także przechowywanie i dystrybucję żywności.

Pracownie: technologii żywności, mikrobiologii, przedsiębiorczości, laboratorium analityczne, przedsiębiorczości, zajęcia praktyczne w zakładach przetwórczych przemysłu spożywczego; kursy: kucharza małej gastronomii, agroturystyki.