Nysa
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Nysie - ZSiPO Nysa - biologiczno-chemiczny
Nazwa oddziału

 biologiczno-chemiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Matematyka

Opis

II Liceum Ogólnokształcące w Nysie

klasa: biologiczno-chemiczna


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych (biologia, chemia, biotechnologia itp.) Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmów żywych, w tym ekologii, genetyki, biochemii, poznają metodologię i metody badawcze stosowane w naukach przyrodniczych. Zainteresowani maja możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE (Global Learning and Observations to the Benefit of the Environment), w którym szkoła uczestniczy od 2012 r., odnosząc znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.

Pracownie: biologiczne (wyposażenie - preparaty, modele, zestaw mikroskopów, komplet filmów dydaktycznych), chemiczne i fizyczne z laboratoriami, wycieczki dydaktyczne, koła ekologów, projekt Globe