Nysa
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Nysie - ZSiPO Nysa - językowo-geograficzny
Nazwa oddziału

 językowo-geograficzny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

II Liceum Ogólnokształcące w Nysie

klasa: językowo-geograficzna


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: wos, j. angielski, geografia

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, administracja, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz innych humanistycznych. Poszerzony zakres z języków obcych, geografii oraz wos-u, wzbogacony o wprowadzenie do filozofii z elementami prawa. Zainteresowani maja możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE (Global Learning and Observations to the Benefit of the Environment), w którym szkoła uczestniczy od 2012 r., odnosząc znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.

Absolwent tej klasy uzyska przygotowanie z zakresu analizy wydarzeń i procesów historycznych
i społecznych, kontekstu kulturowego. Dobra znajomość języków obcych pozwoli na swobodne poruszanie się we współczesnym świecie.