Nysa
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Nysie - ZSiPO Nysa - matematyczno-informatyczno-fizyczny
Nazwa oddziału

 matematyczno-informatyczno-fizyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

II Liceum Ogólnokształcące w Nysie

klasa: matematyczno-informatyczno-fizyczna


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak matematyka, informatyka i wielu technicznych. Absolwent zdobędzie umiejętność budowania modeli matematycznych dla różnorodnych problemów i zjawisk, rozwiązywania zadań, formułowania wypowiedzi, tworzenia projektów, pozna zagadnienia, pojęcia i metody informatyki (elementy programowania, multimedia, bazy danych).

 Pracownie informatyczne są bardzo dobrze wyposażone (skanery, drukarki, kamery, aparaty cyfrowe, rzutniki multimedialne, Internet), co umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Ponadto, jedna z pracowni oparta jest na technologii Macintosha i wyposażona w nowe komputery firmy Apple.

Działają różne koła zainteresowań: koło matematyczne, fizyczne, informatyczne, projekty multimedialne, program Globe.