Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Paczkowie - ZS Paczków - Branżowa Szkoła I stopnia
Nazwa oddziału

 Branżowa Szkoła I stopnia

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

klasa wielozawodowa