Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1BZ- elektromech.poj.sam.
Nazwa oddziału

 1BZ- elektromech.poj.sam.

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Opis

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
TYP SZKOŁY: 3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Uczniowie kształcący się w tym kierunku będą z roku na rok nabywać i doskonalić umiejętności diagnostyki, naprawy i obsługi urządzeń elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych.

Przedmioty zawodowe realizowane w czasie kształcenia:
1.Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie samochodowym    
2.Rysunek techniczny
3.Podstawy konstrukcji maszyn
4.Podstawy elektrotechniki i elektroniki
5.Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B
6.Budowa pojazdów samochodowych
7.Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
8.Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym

Praktyki zawodowe realizowane w czasie kształcenia:
Uczniowie realizują praktyki zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego w Naszej Szkole lub w zakładach, z którymi współpracujemy, czyli nie muszą martwić się o to gdzie będą odbywać praktyki. To Nasza Szkoła stara się, aby nabywanie umiejętności praktycznych odbywało się w najlepszym miejscu.

Kształcenie dodatkowe:
Nasza Szkoła oferuje również swoim uczniom, przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji, są to między innymi - kurs prawa jazdy, kurs spawacza, kurs operatora wózków widłowych i inne. Uczniowie mają możliwość w czasie kształcenia brać udział w stażach uczniowskich odbywających się w ramach projektów edukacyjnych lub wyjechać na praktyki zagraniczne.

Po ukończeniu szkoły:
Elektromechanik pojazdów samochodowych, który uzyska potwierdzenie kwalifikacji, może kontynuować naukę w Nasze Szkole zapisując się na II-stopień szkoły branżowej, gdzie może uzyskać tytuł Technika Pojazdów Samochodowych oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego. Może także kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od II klasy.

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podjąć pracę:
- w stacjach obsługi pojazdów samochodowych i elektromechanicznych warsztatach naprawczych
- magazynach i punktach sprzedaży części zamiennych
- fabrykach produkujących pojazdy samochodowe i części samochodowe
- przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
- stacjach kontroli pojazdów i innych.

Elektromechanik pojazdów samochodowych może także prowadzić usługi motoryzacyjne w formie własnej działalności gospodarczej.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE od 2019r.:
MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów