Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1AZ- mech.poj.sam.
Nazwa oddziału

 1AZ- mech.poj.sam.

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Opis

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
TYP SZKOŁY: 3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Uczniowie kształcący się w tym kierunku będą z roku na rok nabywać i doskonalić umiejętności naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Przedmioty zawodowe realizowane w czasie kształcenia:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie samochodowym
2. Rysunek techniczny
3. Podstawy konstrukcji maszyn
4. Podstawy elektrotechniki i elektroniki
5. Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B
6. Budowa pojazdów samochodowych
7. Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
8. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
9. Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym

Uczniowie realizują praktyki zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego, które wchodzi w skład naszej Szkoły lub w zakładach, z którymi współpracujemy, czyli nie muszą martwić się o to gdzie będą odbywać praktyki. To MY się o to staramy, aby nabywanie umiejętności praktycznych odbywało się w najlepszym miejscu.

Kształcenie dodatkowe:
Nasza Szkoła oferuje również swoim uczniom, przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji, są to między innymi - kurs prawa jazdy, kurs spawacza, kurs operatora wózków widłowych i inne.
Uczniowie mają możliwość w czasie kształcenia brać udział w stażach uczniowskich odbywających się w ramach projektów edukacyjnych lub wyjechać na praktyki zagraniczne.

Po ukończeniu szkoły:
Mechanik pojazdów samochodowych, który uzyska potwierdzenie kwalifikacji, może kontynuować naukę w Nasze Szkole zapisując się na II-stopień szkoły branżowej, gdzie może uzyskać tytuł Technika Pojazdów Samochodowych oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego. Może także kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od II klasy.

Mechanik pojazdów samochodowych może podjąć pracę:

- w stacjach obsługi pojazdów samochodowych i warsztatach naprawczych
- magazynach i punktach sprzedaży części zamiennych
- fabrykach produkujących pojazdy samochodowe i części samochodowe
- przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
- stacjach kontroli pojazdów i innych.

Mechanik pojazdów samochodowych może także prowadzić usługi motoryzacyjne w formie własnej działalności gospodarczej.


KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE od 2019r.:
MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych