Nysa
Technikum
Technikum nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1TR-tech.reklamy
Nazwa oddziału

 1TR-tech.reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Zawód technik reklamy jest zawodem szerokoprofilowym z branży poligraficznej (PGF) wymagającym łączenia w sobie wiedzy ekonomicznej z zakresu gospodarki rynkowej,  wiedzy psychologicznej, plastycznej, jak i umiejętności kreatywnych, organizacyjnych i komunikacji interpersonalnej.

Oferta kształcenia w  zawodzie technik reklamy skierowana jest zarówno do żeńskiej jak i męskiej części absolwentów szkół podstawowych. W ramach zawodu wyodrębnione zostały dwie kwalifikacje: PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego i PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową. 
Główne zadania zawodowe to: technik reklamy tworzy, produkuje oraz sprzedaje usługi reklamowe, przygotowuje oferty produktów i usług reklamowych, prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych, realizuje strategie marketingowe , tworzy przekaz reklamowy, wykonuje projekty reklamy, organizuje i prowadzi kampanie reklamowe, tworzy plan mediowy, bada opinie klientów oraz skuteczność i efektywność reklamy. 
Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie zaplanowano dla kwalifikacji: PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego – pod koniec II sem. w III klasie, dla kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową – pod koniec II sem. w IV klasie.

Branża reklamowo-komunikacyjna jest jedną z najważniejszych branży XXI wieku. Sektor komunikacji marketingowej jest motorem wzrostu gospodarczego w krajach podlegających intensywnym procesom deindustrializacji. Jest także dobrym miernikiem koniunktury gospodarczej. Prognozuje się, że w perspektywie do 2020 roku sektor (w Europie) będzie dawał zatrudnienie ponad 7 milionom osób.
W krajach rozwiniętych sektor komunikacji marketingowej rośnie w tempie znacznie przewyższającym inne sektory gospodarki, co powoduje zwiększenie liczby miejsc pracy dla najlepiej wykształconych pracowników. 
Dotychczas zawód technik organizacji reklamy przypisany był do obszaru usług i administracji ale aktualnie w nowej nazwie jako technik reklamy jest  w obszarze poligraficzno-fotograficzno-reklamowym (PGF). Branża marketingowa i reklamowa podlega dynamicznym zmianom, które napędza rozwój cyfrowych technologii i nowoczesnych mediów przekazu reklamowego. Przedstawiciele branży stoją przed koniecznością nieustannego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń. Analizy rynku pracy wykonane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wskazują na nadwyżki specjalistów w branży reklamowej, natomiast analizując rynek pracy można wnioskować ogromne zapotrzebowanie w tej branży, biorąc pod uwagę ilość ofert pracy w całej Polsce. Pracodawcy poszukują ludzi kreatywnych, innowacyjnych i gotowych na rozwój. Poza tym specjaliści branży reklamowej mają duże możliwości samozatrudnienia. 

Absolwent kierunku technik reklamy znajdzie  zatrudnienie w branży reklamowo-komunikacyjnej w następujących firmach: 
agencje reklamowe full service lub agencje specjalistyczne, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych,?handlowych i usługowych, biura ogłoszeń środków masowego przekazu, działy promocji środków masowego przekazu, agencje i studia graficzne, studia produkcyjne, agencje do spraw kontaktów z?prasą i kształtowania PR-public relations, media ogólnopolskie i lokalne: telewizja, radio, prasa; instytuty badań opinii publicznej.

Celem kształcenia zawodowego technika reklamy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie jest przygotowanie uczniów do realiów współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Jest to zawód, w którym ogromne znaczenie ma kształcenie przez całe życie, dlatego uczący musi mieć świadomość ciągłej aktualizacji wiedzy i doskonalenia własnych umiejętności zawodowych.


W programie nauczania wyodrębniono przedmioty teoretyczne zawodowe:
- Podstawy reklamy
- Marketing w reklamie
- Prawo i etyka w reklamie
- Psychologia reklamy 
- Techniki i produkcja reklamy
- Język obcy (angielski) w reklamie

oraz przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
- Organizacja sprzedaży reklamy;
- Projektowanie i prowadzenie kampanii reklamowej
- Pracownia rysunku i liternictwa
- Grafika komputerowa (na oprogramowaniu z pakietu Adobe CC)
- Praktyka zawodowa w klasie IV i klasie V

Absolwent technikum w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących szczegółowych zadań zawodowych:


w zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:
- posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy i marketingu,
- określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach,
- stworzyć przekaz reklamowy,
- stworzyć plany sprzedażowe reklamy, 
- redagować oferty handlowe i wyceny dla klientów,
- wykonać projekty reklam, posługując się oprogramowaniem do grafiki i dokumentacją,
- zarządzać procesem tworzenia reklamy,
- znać i analizować rynek mediów,
- współpracować w zespole tworzącym reklamę,
- wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegać zasad kultury i etyki w komunikacji z innymi osobami,

w zakresie kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:

- posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy,
- określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach,
- zarządzać procesem tworzenia reklamy,
- współpracować w zespole tworzącym reklamę oraz zarządzać małymi zespołami,
- wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegać zasad kultury i - etyki w komunikacji z innymi osobami,
- wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii w procesie powstawania reklamy,
- opracować strategię komunikacji marki,
- opracować plan kampanii reklamowej oraz zarządzać procesem jej realizacji,
- wyciągać wnioski z badań reklamy i je prezentować,
- sprzedać zleceniodawcy kampanię reklamową,
- sporządzać media plany,
- stosować techniki kreatywne, przepisy prawa, normy etyczne,
- zarządzać informacjami w procesie realizacji kampanii reklamowej,
- planować i realizować badania reklamy,
- aktualizować swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności zawodowe,
- wprowadzać rozwiązania poprawiające warunki i jakość pracy.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE od 2019 r.:
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową


Film o zawodzie
https://www.youtube.com/watch?v=ob3lgEjSbQA&pbjreload=10

więcej: http://zsm_nysa.wodip.opole.pl/j/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=21