Nysa
Technikum
Technikum nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1TA-tech. mechatronik
Nazwa oddziału

 1TA-tech. mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Jedną z najbardziej ekspansywnych dziedzin techniki jest elektronika. Jej wpływ na inne obszary techniki jest tak duży, że pojawiają się zupełnie nowe dziedziny (dyscypliny zawodowe). Przykładem takiej nowej dziedziny techniki jest właśnie mechatronika, która łączy w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki i oprogramowania i sterowania.


Mechatronika znajduje zastosowanie zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych zakładach produkcyjnych.
Do przykładowych urządzeń mechanicznych należą, między innymi: układy i urządzenia automatyki, obrabiarki sterowane numerycznie, układy i urządzenia elektroniki i automatyki samochodowej, aparatura medyczna.

Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych.

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent nabiera umiejętności:

 • czytania, analizy a także samodzielnego opracowywania dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • projektowania, instalowania i obsługiwania nowoczesne urządzeń mechatronicznych i linii produkcyjnych
 • programowania i nastawiania parametrów urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • instalowania i obsługi systemów sieciowych transmisji danych stosowane w mechatronice,
 • diagnozowania stanu urządzeń i systemów mechatronicznych i wykonywania ich naprawy,
 • prowadzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • sporządzania protokołów uszkodzeń, awarii i przeprowadzonych napraw,
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
 • programowania sterowników PLC
 • komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania
Absolwent szkoły jest przygotowany do kontynuowania nauki na kierunkach:
 • mechatronika
 • mechanika i budowa maszyn
 • inżynieria mechaniczna
 • budowa maszyn i lotnictwo
 • automatyka i robotyka
 • energetyka
Absolwentów mechatroniki cechuje bardzo wszechstronne wykształcenie. Podczas nauki rozwijają oni umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów. Dlatego też przyszli mechatronice są bardzo poszukiwani na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE od 2019 r.:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych


Film:https://www.youtube.com/watch?v=H7HCMYR0NLA

więcej: http://zsm_nysa.wodip.opole.pl/j/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=21