Nysa
Technikum
Technikum nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1TM-tech. mechanik
Nazwa oddziału

 1TM-tech. mechanik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik mechanik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania? i projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych.?W swojej pracy w pełni wykorzystuje współczesne technologie komputerowe.?Zadaniem technika mechanika jest tworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej budowie, z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technologii wytwarzania części maszyn. Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Duża rozmaitość zadań zawodowych, szeroki asortyment maszyn występujących w poszczególnych miejscach pracy, specyfika różnych procesów technologicznych i organizacyjnych nakłada na technika mechanika wymóg posiadania kwalifikacji o pewnej uniwersalności. Zdobyta wiedza podstawowa ma mu umożliwić szybkie dostosowanie się do zmieniającej sytuacji na rynku pracy.?

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA
- zdobycie tytułu technika mechanika
- przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.  
- uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ
- projektować i wytwarzać części maszyn i urządzeń,
- dokonywać montażu maszyn i urządzeń,
- instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia,
- obsługiwać maszyny i urządzenia,
- organizować proces produkcji.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE ? ?
- Technik mechanik powinien charakteryzować się:
- zdolnościami manualnymi,
- starannością,
- zmysłem technicznym,
- poczuciem odpowiedzialności,
- sumiennością,
- kreatywnością,
- dobrą pamięcią i zdolnością koncentracji,
- dokładnością i terminowością,
- samokontrolą i cierpliwością,
- umiejętnością pracy pod presją czasu,
- gotowością do ciągłego samokształcenia się.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły średniej dają tytuł technika mechanika, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.?Absolwenci technikum mechanika mają doskonałe podwaliny do dalszego kształcenia się na poziomie politechnicznym w większości kierunków.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik może podejmować pracę w? sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej? są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem? maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

więcej: http://zsm_nysa.wodip.opole.pl/j/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=21