Nysa
Technikum
Technikum nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1TG-tech.grafiki
Nazwa oddziału

 1TG-tech.grafiki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Zawód Technika Grafiki i Poligrafii Cyfrowej zdobywa obecnie dużą popularność, zarówno w Polsce jak i za granicą, łącząc umiejętności twórczości artystycznej i obsługi komputera. Obecnie umiejętność pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych jest niezbędna przy zadaniach takich jak skład tekstu, skład publikacji czy obróbka cyfrowych materiałów graficznych.

Do zadań Technika Grafiki i Poligrafii Cyfrowej należy więc między innymi:
- przygotowywanie materiałów do drukowania,
- obsługa programów graficznych oraz programów do składu komputerowego,
- projektowanie publikacji internetowych,
- dobieranie procesów i ustalanie parametrów drukowania w różnych technikach drukarskich,
- obsługa cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących,
- obróbka materiałów graficznych i tekstu przy pomocy programów graficznych (m.in. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, pakiet Corel)

Kwalifikacje zawodowe:
PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków


Ukończenie kwalifikacji Technika Grafiki i Poligrafii Cyfrowej umożliwia podjęcie zatrudnienia w szeroko pojętym przemyśle poligraficznym oraz na innym stanowisku m.in. w:
- agencjach reklamowych,
- działach marketingu i promocji w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych,
- drukarniach,
- pracowniach poligraficznych,
- prasie i telewizji,
- wydawnictwach
Ponadto uzyskana kwalifikacja umożliwia założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Przykładowe specjalności i możliwe dalsze kierunki edukacji wyższej, oferowane na kierunku grafika:
- animacja i grafika interaktywna
- architektura
- grafika wydawniczo – reklamowa
- projektowanie wizualnych elementów gier
- grafika multimedialna i animacja 3D
- grafika reklamowa
- projektowanie graficzne i fotografia
- rysunek i malarstwo, grafika projektowa
- fotografia
- komunikacja wizualna
- wizualizacja przestrzenna
- ilustracja i wydawnictwa
- projektowanie opakowań

więcej: http://zsm_nysa.wodip.opole.pl/j/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=21