Nysa
Technikum
Technikum nr 4 w Nysie - ZST Nysa - 1TB-technik budownictwa
Nazwa oddziału

 1TB-technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

    Kształcenie w zawodzie technik budownictwa jest oczekiwane przez rynek pracy. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie na terenie Polski występuje na stałym poziomie, w wielu województwach naszego kraju występują braki pracowników budowlanych. Badania prowadzone przez Barometr Zawodów przewidują deficyt pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia w zawodach budowlanych na terenie Polski.

Możliwości zatrudnienia technika budownictwa stwarzają przede wszystkim:

- przedsiębiorstwa budowlane prowadzące duże budowy,

- zakłady prefabrykacji konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych

- biura projektowo-budowlanym,

- przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,

- organy administracji państwowej i samorządowej w zakresie budownictwa,

- laboratorium budowlanym,

- administracje budynków,

- firmy zarządzające nieruchomościami.

    Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.

Wykaz przedmiotów z podziałem na kwalifikacje:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

przedmioty teoretyczne

Rysunek techniczny budowlany

Budownictwo ogólne

Technologia robót murarskich i tynkarskich

Język obcy zawodowy

zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych oraz praktyka zawodowa

Roboty murarsko-tynkarskie -zajęcia praktyczne

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.– praktyka zawodowa 4 tygodnie

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

przedmioty teoretyczne

Konstrukcje budowlane

Organizacja i przygotowanie budowy

Podstawy kosztorysowania obiektów i robót budowlanych

Język obcy zawodowy

zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych oraz praktyka zawodowa

Organizacja kontrola produkcji budowlanej

Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów – praktyka zawodowa 4 tygodnie