Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Nysie - ZST Nysa - 1PF-fryzjer
Nazwa oddziału

 1PF-fryzjer

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Technika
  • Informatyka

Opis

    Fryzjerstwo to dziedzina z przyszłością zarówno w kontekście pracy zawodowej, jak również    w odniesieniu do codziennych potrzeb związanych z dbaniem o higienę i wygląd. Zjawiskiem naturalnym i oczywistym jest wzrost wymagań i oczekiwań klientów, dlatego też zachodzi potrzeba nieustannego doskonalenia kompetencji zawodowych fryzjera. Nadal jednak podstawowym kapitałem są umiejętności manualne. Postęp techniczny, jak również nieustanny rozwój fryzjerstwa, prowadzi do ciągłego doskonalenia, nabywania nowych umiejętności, metod, technik i technologii, które mają wpływ na zmianę wizerunku człowieka zgodnie z aktualną modą i oczekiwaniem.

    Analiza ofert pracy na rynku oraz barometr zawodów wskazuje na ciągłą potrzebę zatrudniania profesjonalnych fryzjerów, którzy oprócz umiejętności zawodowych wyróżniają się kreatywnością, zmysłem estetycznym, wysoką kulturą osobistą. Profesjonalnie przygotowany fryzjer, może liczyć na duże zainteresowanie wśród pracodawców, ponieważ to On przyczyni się do podniesienia, jakości oferowanych usług, prestiżu salonu oraz obrotów danej firmy.                                                                                                                              

Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich.

    Zajęcia teoretyczne  zawodowe i ogólnokształcące odbywają się w  naszej szkole.
Nauka zawodu pracowników młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę.

Dzięki temu uczniowie nabywają uprawnień pracowniczych:

  • wynagrodzenia za pracę (w klasie pierwszej- 259,93 zł., drugiej- 311,91 zł., trzeciej- 363,90 zł.),
  • opłacane składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy,
  • zasiłek chorobowy na zwolnienia lekarskie,
  • prawo do urlopu wypoczynkowego.