Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Nysie - ZST Nysa - 1PS-sprzedawca
Nazwa oddziału

 1PS-sprzedawca

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Technika
  • Informatyka

Opis

    Sprzedawca to osoba, której praca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), hurtowej lub w sklepach internetowych. Obsługuje nabywców w punktach sprzedaży metodą tradycyjną, samoobsługową, preselekcji. Może prowadzić sprzedaż na odległość (wysyłkową), np. z wykorzystaniem internetu, telefonu. 

    Do obowiązków sprzedawcy należy również przyjmowanie dostaw, sprawdzenie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, przygotowywanie towarów do sprzedaży (rozpakowanie, sortowanie, oznaczanie itp.) oraz wykonywanie prac związanych z realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

    Sprzedawca informuje nabywcę o właściwościach i walorach sprzedawanych towarów, na życzenie klienta pomaga w jego wyborze, realizuje zamówienie składane przez nabywcę, inkasuje należności za sprzedane towary, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży. Sprzedawca przyjmuje reklamacje i skargi klientów, może negocjować warunki prowadzonych transakcji.                                                          

Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.                                     

    Zajęcia teoretyczne  zawodowe i ogólnokształcące odbywają się w  naszej szkole. Nauka zawodu pracowników młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę.

Dzięki temu uczniowie nabywają uprawnień pracowniczych:

  • wynagrodzenia za pracę (w klasie pierwszej- 259,93 zł., drugiej- 311,91 zł., trzeciej- 363,90 zł.),
  • opłacane składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy,
  • zasiłek chorobowy na zwolnienia lekarskie,
  • prawo do urlopu wypoczynkowego.