Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Nysie - ZST Nysa - 1PW-klasa wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1PW-klasa wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Technika
  • Informatyka

Opis