Nysa
Technikum
Technikum nr 3 w Nysie - ZSE Nysa - 1RE/E - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 1RE/E - technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

 Matematyka

Opis

Technik ekonomista  bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy w którym pracuje. We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub więcej związanych z gospodarką i usługami, pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych.
Każda instytucja, musi zatrudnić osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i obliczania zarobków pracowników. Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi oraz posiadać umiejętności pracy z podstawowymi programami komputerowymi.

Celem kształcenia w zawodzie technik ekonomista jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych

• planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
• obliczania podatków,
• prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
• prowadzenia rachunkowości,
• wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Perspektywy zatrudnienia – technik ekonomista – to odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Posiadacz dyplomu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie znajdzie pracę jako:

 • technik ekonomista
 • doradca podatkowy
 • doradca finansowy
 • doradca giełdowy
 • pracownik finansowy
 • pracownik biura maklerskiego
 • agent ubezpieczeniowy
 • księgowy
 • menedżer
 • pracownik banku
 • sekretarka
 • pośrednik pracy
 • asystent, -ka prezesa, dyrektor

 

Miejsca pracy:

 • urzędy administracji państwowej i samorządowej
 • banki
 • urzędy skarbowe
 • instytucje ubezpieczeniowe
 • biura rachunkowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • agencje celne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • firmy usługowe i handlowe,
 • prowadzenie działalności gospodarczej.