Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Specjalna w Nysie - CKZiU Nysa - ZS Monter
Nazwa oddziału

 ZS Monter

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Fizyka

Opis

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci kierunku nauczania ?Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie? są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie absolwenci potrafią m. in.:
 - wykonywać prace wykończeniowe w budynku,
 - analizować dokumentację budowlaną ,
 - obliczać ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót.?

Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu uczą się na przygotowanych stanowiskach w warsztatach szkolnych oraz na stanowiskach pracy robót wykończeniowych realizowanych przez naszą szkołę.
Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych.
Kwalifikacja:
BD.04. Wykonywanie robót montażowych , okładzinowych i wykończeniowych

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych  tytuł zawodowy "monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie", mogą być zatrudniani przy robotach wykończeniowych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę.

Zobacz film o zawodzie:

https://www.youtube.com/watch?v=tl6yj8Yooeg