Nysa
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie - 1p-przyrodniczo-społeczna
Nazwa oddziału

 1p-przyrodniczo-społeczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

KLASA PRZYRODNICZO-SPOŁECZNA (PSYCHOLOGICZNA)
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, wiedza o społeczeństwie i do wyboru język obcy lub geografia.
Nauczane języki: język angielski - kontynuacja, język niemiecki, język francuski, język hiszpański lub język rosyjski - od podstaw.
Przedmioty punktowane to język polski i matematyka oraz dwa z najwyższą oceną spośród przedmiotów rozszerzonych.
Nauka w tej klasie daje przygotowanie do studiów na kierunkach: psychologia, socjologia, pedagogika, antropologia, politologia, stosunki społeczne, neurokognitywistyka.
W trakcie edukacji psychologicznej uczniowie będą uczestniczyć w wykładach i warsztatach psychologicznych na Wydziałach Psychologii uczelni wyższych.
W ramach innowacji pedagogicznej będą poznawać tajniki na zajęciach przedmiotowych. Na lekcjach biologii dowiedzą się jak fizjologia wpływa na ludzkie zachowanie. Na języku polskim będą analizować zachowania postaci literackich pod kątem mechanizmów psychologicznych. Lekcje w-f będą wzbogacone o wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii sportu. Na języku angielskim uczniowie zapoznają się ze słownictwem z zakresu psychologii akademickiej. W pierwszej klasie na lekcjach psychologii będzie można się dowiedzieć czym jest inteligencja, motywacja, jak działa ludzka pamięć, po co nam emocje i wiele innych ciekawych rzeczy związanych z ludzka psychiką i zachowaniem. W bibliotece znajdą książki i czasopisma psychologiczne.