Nysa
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie - 1h-humanistyczno-językowa
Nazwa oddziału

 1h-humanistyczno-językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

Opis

KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia i do wyboru geografia lub wiedza o społeczeństwie lub język obcy.
Nauczane języki: język angielski - kontynuacja, język niemiecki, język francuski, język hiszpański lub język rosyjski - od podstaw.
Przedmioty punktowane to język polski i matematyka oraz dwa z najwyższą oceną spośród przedmiotów rozszerzonych.


Nauka w tej klasie daje przygotowanie do studiów na kierunkach filologicznych, prawniczych, dziennikarskich, pedagogicznych, stosunkach międzynarodowych, politologii, bibliotekoznawstwie, europeistyce, turystce i rekreacji.
Uczniowie uczący się w tej klasie uczestniczą w pracach koła recytatorskiego, teatralnego, literackiego. Doskonalą swój warsztat dziennikarski w kole medialnym, redagując artykuły do prasy lokalnej lub przygotowując audycje w Radiu Nysa FM. Biorą udział w debatach, spotkaniach z przedstawicielami władzy samorządowej,  rozprawach sądowych oraz w wykładach i warsztatach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uczniowie uczestniczą w różnych formach zajęć poszerzających umiejętności językowe: w konkursach i wykładach organizowanych przez Instytuty Filologii Angielskiej i Germańskiej  PWSZ w Nysie, w wyjazdowych warsztatach językowych powadzonych przez native speakerów, w zajęciach przygotowujących do egzaminu państwowego FCE, w spektaklach teatralnych w języku angielskim lub niemieckim.

W ramach edukacji historycznej uczniowie biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach, lekcjach muzealnych, wyjeżdżają na wycieczki przedmiotowe np. do Warszawy, Krakowa, Oświęcimia-Brzezinki.
Ta klasa to najlepsza propozycja dla osób o humanistycznych zainteresowaniach, które praktycznie myślą o przyszłości.