Nysa
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie - 1mi-matematyczno-informatyczna
Nazwa oddziału

 1mi-matematyczno-informatyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

 Informatyka

 Język obcy nowożytny

Opis

KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA (INŻYNIERSKA)
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia, informatyka lub język obcy.
Nauczane języki: język angielski - kontynuacja, język niemiecki, język francuski, język hiszpański lub język rosyjski - od podstaw.
Przedmioty punktowane to język polski i matematyka oraz dwa z najwyższą oceną spośród przedmiotów rozszerzonych.
Nauka w tej klasie daje przygotowanie do studiów na kierunkach górniczo-hutniczych, politechnicznych, ekonomicznych, informatycznych i pożarniczych.
W trakcie nauki uczniowie biorą udział w wykładach na Uniwersytecie Wrocławskim, w pokazach fizycznych na Uniwersytecie Opolskim, w zajęciach przygotowujących do matury z przedmiotów rozszerzonych organizowanych przez PWSZ w Nysie, uczestniczą w  ogólnopolskim projekcie it-szkoła rozwijającym kompetencje informatyczne.
W szkole są organizowane warsztaty maturalne oraz zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów matematycznych, fizycznych, informatycznych: Kangur Matematyczny, E-Biuro, TIK-TAK, Lwiątko.