Nysa
Technikum
Technikum w Głuchołazach - ZS Głuchołazy - 1 TI- technik informatyk
Nazwa oddziału

 1 TI- technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka ,  Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy naukę w technikum, w zawodzie:

TECHNIK INFORMATYK

Informatyzacja obejmuje dzisiaj prawie każdy obszar życia człowieka, dlatego zapotrzebowanie na fachowców w dziedzinie IT jest dzisiaj ogromne. Standardem już większego przedsiębiorstwa lub firmy jest zatrudnienie informatyka. Uzyskanie tytułu technika informatyka umożliwia również zatrudnienie w innych branżach.

Co proponujemy?

naukę w pięcioletnim cyklu na kierunku informatyka zakończona maturą

realizację rozszerzonego programu z matematyki i informatyki, naukę języka obcego zawodowego

naukę przedmiotów informatycznych w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach

przygotowanie do egzaminów zawodowych

możliwość uczestniczenia w Akademii CISCO

wyjazdy na dni otwarte uczelni i targi branżowe

udział w programach, projektach i konkursach informatycznych

rzetelne przygotowanie do matury

 

Czego uczymy?

montowania stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych

wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej

posługiwania się różnymi systemami operacyjnymi

posługiwania się programami narzędziowymi i użytkowymi

tworzenia stron internetowych

edycji grafiki komputerowej

projektować i wykonywać lokalną siec komputerową

konfigurować urządzenia sieciowe, w tym urządzenia sieciowe CISCO

administrować bazami danych i posługiwać się językami SQL

różnych języków programowania

posługiwać się dokumentacja zawodową w języku polskim i angielskim

w czasie nauki uczniowie odbywają ośmiotygodniową praktykę zawodową.

 

Co dalej? Absolwenci:

mogą kontynuować naukę na krajowych i zagranicznych uczelniach

mogą uzyskać atrakcyjny i dobrze płatny zawód z możliwością zatrudnienia w różnych branżach, nie tylko informatycznej

 są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

  strona internetowa szkoły oferta szkoły Facebook ZSGłuchołazy