Nysa
Liceum ogólnokształcące
Liceum Sztuk Plastycznych w Nysie - ZSiPA Nysa
Zespół szkół
Adres
ul. Grodzka 19, 48-300 Nysa
Telefon
774333516
E-mail
Dyrektor
mgr Mirosław Żurawski
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Liceum Sztuk Plastycznych w Nysie - ZSiPA Nysa
  • internat
  • Liceum Sztuk Plastycznych w Nysie - ZSiPA Nysa
  • Liceum Sztuk Plastycznych w Nysie - ZSiPA Nysa
  • Liceum Sztuk Plastycznych w Nysie - ZSiPA Nysa
Opis

Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych trwa 5 lat. Obejmuje program nauczania z przedmiotów artystycznych, na które składają się zajęcia z historii sztuki, rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw fotografii i filmu, podstaw projektowania, projektowania multimedialnego oraz przedmiotów ogólnokształcących: język polski, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, język angielski i do wyboru język francuski, język niemiecki. Nauka kończy się obroną pracy dyplomowej w zakresie wybranej specjalizacji (projektowanie graficzne lub tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze albo charakteryzacja i wizaż), po której uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły, następnie zdaje egzamin maturalny. Absolwent, opuszczając szkołę, posiada umiejętności pozwalające mu podjąć funkcjonowanie na rynku sztuki użytkowej bądź kontynuować naukę na wyższych uczelniach, nie tylko artystycznych. Szkoła oferuje plenery artystyczne w różnych miastach Polski, wyjazdy do muzeów i na wystawy. Organizuje też indywidualne i zbiorowe wystawy prac uczniowskich. Liceum Sztuk Plastycznych stwarza możliwość udziału uzdolnionych uczniów w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, przeglądach artystycznych, co daje możliwość rozwoju, porównania się z najlepszymi i wymiany kulturalnej. Siedziba szkoły mieści się w pięknym zabytkowym obiekcie z barokową elewacją a wyremontowanym w latach powojennych na potrzeby Ogniska Plastycznego, w którym znajdują się dobrze wyposażone pracownie plastyczne jak również gabinety z projektorami multimedialnymi, tablicą interaktywną i Internetem. Szkoła posługuje się e-dziennikiem. Układ urbanistyczny szkoły tworzy czworobok z wewnętrznym dziedzińcem, gdzie znajdują się zabytkowe detale architektoniczno-rzeźbiarskie. W budynku znajdują się płaskorzeźby i rzeźby sztuki antycznej i renesansowej, m.in. posągi - repliki naturalnej wielkości postaci Wenus z Milo, Doryforos Polikleta, Niewolnik Michała Anioła. Służą one również jako modele do ćwiczeń rysunkowych. W szkole mieści się galeria wystaw plastycznych, gdzie prezentowane są dokonania twórcze uczniów, nauczycieli przedmiotów artystycznych oraz artystów z zewnątrz. Liceum Plastyczne jest jedyną tego typu szkołą w powiecie i drugą w województwie.

Oferta
w przygotowaniu
Historia

Liceum Plastyczne w Nysie uchwałą nr X/87/11 Rady Powiatu w Nysie zostaje powołane na bazie Ogniska Artystycznego. Rozpoczyna funkcjonowanie 1.09.2014 r. Organem prowadzącym dla LP jest Starostwo Powiatowe w Nysie, nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Liceum Plastyczne obecnie wchodzi w skład Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie, którego dyrektorem jest mgr Mirosław Żurawski-artysta plastyk. Liceum Plastyczne staje się w powiecie miejscem skupiającym młodzież o zainteresowaniach artystycznych z predyspozycjami plastycznymi, wyobraźnią i inwencją twórczą. Liceum Plastyczne oferuję uczniom pod kątem ich zainteresowań do wyboru: nowoczesne projektowanie graficzne, tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze, trzy języki obce, podstawy fotografii i filmu, przedmioty rozszerzone - oprócz historii sztuki- wg uznania ucznia : język polski, język angielski, matematykę. Nauka w LSP jest pasjonującą i twórczą przygodą, która łączy doskonalenie umiejętności warsztatu artystycznego, wyobraźni i kreatywności z przyswajaniem przedmiotów maturalnych a także wystawy prac uczniów. Uczniowie naszej szkoły co roku wyjeżdżają na tygodniowe plenery artystyczne w atrakcyjne miejsca, m.in. na Górę św. Anny, do Kudowy Zdroju czy Zakopanego. W historię wpisują się wycieczki do znanych światowych galerii sztuki w takich miastach jak: Berlin, Drezno, Londyn, Praga, Lwów i Mediolan. Ważnym wydarzeniem było nawiązanie współpracy z włoską szkołą Instituto Europeo Leonardi w Mediolanie, z którą uczniowie podjęli wymianę kulturalną w 2018 r. W jej ramach odbywają się wizyty i rewizyty uczniów nyskiego Plastyka i włoskiej IEL. Historię szkoły tworzą też nagrody i wyróżnienia uczniów uzyskane w konkursach plastycznych i innych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej - organizowanych pod patronatem MKiDN. Obok wymienionych osiągnięć uczniowie Liceum Plastycznego, uzyskując wysokie wyniki maturalne z języka polskiego i angielskiego, historii, sprawili, że szkoła znalazła się wśród trzech najlepszych szkół powiatu w tych przedmiotach. W Liceum Plastycznym jest zatrudnionych wielu znakomitych nauczycieli przedmiotów ogólnych i artystów z tytułami magistra i profesora, posiadających dorobek twórczy, który pozwala im dzielić się z uczniami doświadczeniem i wiedzą. Liceum Plastyczne w Nysie ukończyły już trzy roczniki absolwentów, którzy kontynuują naukę na renomowanych uczelniach artystycznych w kraju (multimedia - Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, konserwację sztuki w UMK w Toruniu, projektowanie graficzne w ASP w Katowicach, tkaninę artystyczną w Łodzi, architekturę w WSZ w Nysie, edukację artystyczną w Instytucie Sztuki w Opolu) i za granicą (University Newcastle w Anglii). Niektórzy absolwenci naszej szkoły zakładają własną działalność na polu sztuki użytkowej, zajmując się projektowaniem design, reklamą wizualną, nadrukami bądź znajdują pracę w wydawnictwach, zespołach konserwatorskich, agencjach promocji wizualnej, domach kultury jako instruktorzy zajęć plastycznych czy firmach poligraficznych. Wielu absolwentów organizuje wystawy swoich prac malarskich, graficznych, współtworząc w ten sposób kulturę plastyczną naszego kraju. Od roku szkolnego 2019/20, w drodze reformy szkolnictwa w Polsce, dotychczasowe czteroletnie Licea Plastyczne stały się pięcioletnimi Liceami Sztuk Plastycznych. W pierwszej klasie LSP od 1 września 2019 r. naukę podjęło 26 uczniów. W równoległej LSP(4) z kolei 29. Szkoła skupia uczniów z różnych miejscowości całego województwa i spoza niego. Z myślą o nich od 1 września 2020 r. zostanie oddany nowy internat w pobliżu placówki. 23.04.2020r. Rada Powiatu nadała szkole imię Adama Chmielowskiego, który został patronem Liceum Sztuk Plastycznych w Nysie. 

Koła zainteresowań

Szkoła prowadzi koła zainteresowań w pracowni fotografii, filmu, grafiki.

Kontakty zagraniczne
  • ZUŠ Franze Schuberta ve Zlatých Horách oraz ZUŠ Franza Schuberta Zelezowice Słowacja

  • wymiana uczniów z włoską szkołą Instituto Europeo Leonardi w MediolanieOsiągnięcia

- I miejsce w VII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym ”Labirynt Wyobraźni”

- I miejsce w V Międzynarodowym Biennale Miniatur „1918- początek i koniec” w 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (kat. grafika)

- I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Ogólnopolskim Konkursie Historycznym o żołnierzach Wyklętych (kat. plakat) pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

- I miejsce w II edycji Konkursu Wiedzy o Armii Krajowej 1939-1945 pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej

- Wyróżnienie w XVI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Dzieci i Młodzieży „Tęczowy kalendarz”

- laureaci VI edycji ogólnopolskiego konkursu ”Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”

- kwalifikacja do wystawy pokonkursowej VII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym

- kwalifikacja do wystawy pokonkursowej V Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Warsztatowej Dzieci i Młodzieży ”Drukarnia wyobraźni

Dojazd

Szkoła znajduje się 400 m. od dworca PKP i PKS. Dojazd samochodem od ulicy Grodzkiej, Wałowej lub Chodowieckiego z możliwością zaparkowania na parkingu przy szkole .