Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Nysie - ZST Nysa
Zespół szkół
Adres
ul.Fryderyka Szopena 4, 48-300 Nysa
Telefon
774332119
Fax
774332119
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Izabela Żukowska
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Nysie - ZST Nysa
 • Zdjęcie
Opis

Kształcenie w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 to długoletnie tradycje idące w parze z doświadczeniem.

Wybierając naukę zawodu w naszej szkole masz szansę zdobycia wiedzy teoretycznej oraz doświadczenia koniecznego do pracy w dobrze płatnym i i poszukiwanym zawodzie.

Nauka trwa 3 lata. Kształcenie praktyczne odbywa się w zakładach pracy na terenie powiatu. Uczniowie są pracownikami młodocianymi, otrzymują więc wynagrodzenie w zależności od roku nauki:

• w pierwszej klasie - 4% średniej krajowej;

• w drugiej klasie - 5% średniej krajowej;

• w trzeciej klasie - 6% średniej krajowej.

Lata praktyki zawodowej zaliczane są do stażu pracy.

Nauka w szkole trwa 2-3 dni, a pozostałe dni to praktyka. W trakcie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Posiadamy bazę danych, z której mogą korzystać uczniowie zainteresowani nauką w naszej placówce. Od wielu lat współpracujemy z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nysie, Izbą Rzemieślniczą w Opolu, Hufcem Pracy w Nysie, Urzędem Pracy i wieloma innymi instytucjami, które wspomagają proces dydaktyczny w naszej placówce oraz pomagają naszym absolwentom efektywnie poradzić sobie na rynku pracy.

Uczniowie biorą udział w projektach edukacyjnych oraz atrakcyjnych formach praktyk, co skutkuje wysokim procentem zdawalności na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych odbywa się na czterotygodniowych turnusach w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym do przeprowadzania części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego dla kwalifikacji w zawodach, w których prowadzi kształcenie zawodowe. Nasi uczniowie osiągają czołowe miejsca w różnego typu konkursach o charakterze lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Oferujemy kierunki kształcenia dostosowane do potrzeb rynku pracy, gwarantujące możliwość zatrudnienia. Uczymy w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych;
 • magazynier logistyk;
 • blacharz samochodowy;
 • lakiernik;
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
 • murarz – tynkarz;
 • betoniarz- zbrojarz;
 • elektryk;
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych;
 • cieśla;
 • stolarz;
 • dekarz;
 • kamieniarz;
 • monter konstrukcji budowlanych;
 • monter stolarki budowlanej;
 • monter izolacji budowlanych;
 • zdun;
 • tapicer;
 • mechatronik;
 • kelner;
 • pracownik obsługi hotelowej;
 • złotnik – jubiler;
 • cukiernik;
 • piekarz;
 • inne.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła w centrum miasta. Wszystkie autobusy MZK w okolicy szkoły. Dworzec PKP i PKS - 10 min. pieszo.
Historia

Zespół Szkół Technicznych istnieje od ponad 70 lat. Nasza szkoła była pierwszą, która po wojnie w Nysie zaczęła kształcenie w kierunkach zawodowych. Od tego czasu szkoła rozwijała się i zmieniała nazwy. Od roku 1982 szkoła funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół Technicznych. Obecnie w jej skład wchodzą 4 rodzaje szkół:

- Technikum nr 4;

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 3;

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Specjalna;

- I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Koła zainteresowań

Oferujemy dla uczniów różnorodne formy rozwijania zainteresowań, m.in.:

- Kółko Strzeleckie;

- Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi;

- Szkolny wolontariat.

Dodatkowo organizowane są:

- zajęcia rekreacyjno - sportowe (koszykówka, piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, basen, lodowisko);

- zajęcia wyszczuplające i usprawniające (gimnastyka, siłownia), i wiele innych.

Osiągnięcia

Uczniowie szkoły osiągają czołowe miejsca w różnego typu konkursach o charakterze lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Do najważniejszych sukcesów naszych uczniów należą:

- 2 miejsce indywidualnie w XXII Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Matematycznej dla uczniów ZSZ - etap wojewódzki;

- 1 miejsce drużynowo w Międzyszkolnym Turnieju Budowlanym;

- 1 miejsce indywidualnie w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o BHP w Budownictwie;

- 3 miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym;

- 3 miejsce w XV Mistrzostwach Powiatu Nyskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Pływaniu;

- 2 miejsce indywidualnie w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - etap okręgowy;

- 2 miejsce zespołowo w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - etap okręgowy;

- 2 miejsce w eliminacjach do Mistrzostw Powiatu w piłce nożnej chłopców;

- 1 miejsce w eliminacjach do Mistrzostw Powiatu w halowej piłce nożnej chłopców;

- 2 miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej chłopców;

- 2 miejsce w eliminacjach do Mistrzostw Powiatu w piłce siatkowej chłopców;

- 2 miejsce w Mistrzostwach Gminy w tenisie stołowym singlu;

- 2 i 3 miejsce w Mistrzostwach Gminy w tenisie stołowym deblu;

- 2 miejsce drużynowo w eliminacjach do Mistrzostw Powiatu Nyskiego w tenisie stołowym;

- 2 miejsce w Mistrzostwach Powiatu Nyskiego w tenisie stołowym singlu;

- 3 miejsce w Finale wojewódzkim w tenisie stołowym w singlu;

- 3 miejsce w pływaniu stylem dowolnym;

- I miejsce w Mistrzostwach Województwa Opolskiego w Unihokeju w roku szkolnym 2019/2020.

Kontakty zagraniczne

Szkoła realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy ”.

Współpraca z pracodawcami

Zespół Szkół Technicznych w Nysie współpracuje z różnymi zakładami pracy działającymi na terenie powiatu nyskiego. Pracodawcy pozostają w stałym kontakcie ze szkołą w zakresie postępów w nauce praktycznej nauki zawodu, frekwencji uczniów oraz ocen.