Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Specjalna w Nysie - ZST Nysa
Zespół szkół
Adres
ul. Fryderyka Szopena 4, 48-300 Nysa
Telefon
774332119
Fax
774332119
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Joanna Pędzik
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Specjalna w Nysie - ZST Nysa
  • Zdjęcie
  • K_1
  • K_3
  • BSI nr 5_Kucharz
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Specjalna w Nysie - ZST Nysa
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Specjalna w Nysie - ZST Nysa
Opis

Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ!

Branżowa szkoła I stopnia nr 5 kształci w zawodzie kucharz, kwalifikacja HGT.02.- przygotowanie i wydawanie dań. Wybierając naukę zawodu w naszej szkole masz szansę zdobycia wiedzy teoretycznej oraz doświadczenia koniecznego do pracy w dobrze płatnym i poszukiwanym zawodzie. Nauka trwa 3 lata. Wszystkie zajęcia dydaktyczne (ogólne i zawodowe) odbywają się na terenie szkoły.

Do klasy pierwszej przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim) i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 dołączają skierowanie wydane przez organ prowadzący.

Za wyborem nauki w BSI nr 5 przemawiają również:

- możliwość zakwaterowania w bursie;

- bezpieczna szkoła;

- tablet dla ucznia z najwyższą średnią.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła w centrum miasta. Wszystkie autobusy MZK w okolicy szkoły. Dworzec PKP i PKS - 10 min. pieszo.
Historia

Zespół Szkół Technicznych istnieje od ponad 75 lat. Nasza szkoła była pierwszą, która po wojnie w Nysie zaczęła kształcenie w kierunkach zawodowych. Od tego czasu szkoła rozwijała się i zmieniała nazwy. Od roku 1982 szkoła funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół Technicznych.
Obecnie w jej skład wchodzą 4 typy szkół:

- Technikum nr 4;

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 3;

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Specjalna;

- I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Koła zainteresowań

Oferujemy dla uczniów różnorodne formy rozwijania zainteresowań, m.in.:

- Kółko Strzeleckie;

- Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi;

- Szkolny wolontariat.

Dodatkowo organizowane są:

- zajęcia rekreacyjno - sportowe (koszykówka, piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, basen, lodowisko);

- zajęcia wyszczuplające i usprawniające (gimnastyka, siłownia), i wiele innych.

Osiągnięcia

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym do przeprowadzania części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie kucharz dla kwalifikacji HGT.02.- przygotowanie i wydawanie dań.

    Uczniowie biorą udział w różnych projektach edukacyjnych, co skutkuje wysokim procentem zdawalności na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie kucharz w części praktycznej. Uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz osiągają czołowe miejsca w różnego typu konkursach kulinarnych o charakterze lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Do najważniejszych sukcesów naszych uczniów należą:

- III miejsce w Finale Mistrzostw Województwa Igrzysk Młodzieży Szkolnej "Licealiada 2021/2022 w piłce siatkowej chłopców";

- III miejsce w V Mikołajkowym Turnieju Hotelarsko-Gastronomicznym - Prudnik 2019;

- II miejsce w IV Wojewódzkiej Olimpiadzie Gastronomicznej "Top kucharz"- Prudnik 2018;

- III miejsce w III Wojewódzkiej Olimpiadzie Gastronomicznej "Top kucharz"- Prudnik 2017;

- III miejsce w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym - Opole 2017;

- II miejsce w I Wojewódzkiej Olimpiadzie Gastronomicznej "Top kucharz"- Prudnik 2015;

 - I miejsce w corocznym Konkursie Master Szef Budowlanki.

Współpraca z pracodawcami

Współpraca z pracodawcami realizowana jest poprzez wizyty u lokalnych przedsiębiorców branży gastronomicznej (restauracje, hotele, bary) oraz handlowej (sklepy, markety).

Drzwi otwarte

W tym roku uczniowie klas ósmych rozpoczną kolejny etap nauki. Pragniemy zaproponować im szkołę z długoletnią tradycją zawodową, w której dokłada się wszelkich starań, aby uczniowie czuli się bezpiecznie, rozwijali talenty i odkrywali nowe możliwości, zdobywali wiedzę i umiejętności zawodowe oraz zawód. 

Serdecznie zachęcamy ósmoklasistów do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół Technicznych w Nysie zamieszczoną na stronie internetowej  http://zstnysa.pl/dla-kandydatow/sciezki-ksztalcenia-zawodowego-absolwenta-gimnazjum/ (zakładka Dla Kandydatów).


Poniżej zamieszczamy również bezpośredni link do filmu o szkole oraz prezentacji z Ofertą Edukacyjną:  


W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z Ofertą Edukacyjną Zespołu Szkół Technicznych w Nysie, prosimy o kontakt na adres mailowy: zst-nysa@wp.pl

Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia sportowe realizowane w ramach SKS