Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Specjalna w Nysie - ZST Nysa
Zespół szkół
Adres
ul.Fryderyka Szopena 4, 48-300 Nysa
Telefon
774332119
Fax
774332119
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Izabela Żukowska
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Specjalna w Nysie - ZST Nysa
  • Zdjęcie
Opis

Wybierając naukę zawodu w Branżowej Szkole I stopnia nr 5 Specjalnej masz szansę zdobycia wiedzy teoretycznej oraz doświadczenia koniecznego do pracy w dobrze płatnym i poszukiwanym zawodzie. Nauka trwa 3 lata. Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywają się w pracowaniach szkolnych.W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe otrzymując możliwość pracy w określonym zawodzie.

Uczymy w zawodach:

- kucharz (zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnej szkolnej pracowni gastronomicznej); kwalifikacja HGT.02.- przygotowanie i wydawanie dań;

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (zajęcia praktyczne odbywają się w CKZiU w Nysie, ul. Orkana 6); kwalifikacja BUD.11. - wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Do klasy pierwszej przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim) i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 Specjalnej dołączają skierowanie wydane przez organ prowadzący.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła w centrum miasta. Wszystkie autobusy MZK w okolicy szkoły. Dworzec PKP i PKS - 10 min. pieszo.
Historia

Zespół Szkół Technicznych istnieje od ponad 70 lat. Nasza szkoła była pierwszą, która po wojnie w Nysie zaczęła kształcenie w kierunkach zawodowych. Od tego czasu szkoła rozwijała się i zmieniała nazwy. Od roku 1982 szkoła funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół Technicznych. Obecnie w jej skład wchodzą 4 rodzaje szkół:

- Technikum nr 4;

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 3;

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Specjalna;

- I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Koła zainteresowań

Oferujemy dla uczniów różnorodne formy rozwijania zainteresowań, m.in.:

- Kółko Strzeleckie;

- Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi;

- Szkolny wolontariat.

Dodatkowo organizowane są:

- zajęcia rekreacyjno - sportowe (koszykówka, piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, basen, lodowisko);

- zajęcia wyszczuplające i usprawniające (gimnastyka, siłownia), i wiele innych.

Osiągnięcia

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym do przeprowadzania części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie kucharz dla kwalifikacji HGT.02.- przygotowanie i wydawanie dań.
Uczniowie biorą udział w różnych projektach edukacyjnych, co skutkuje wysokim procentem zdawalności na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie kucharz w części praktycznej. Uczniowie tej szkoły osiągają czołowe miejsca w różnego typu konkursach kulinarnych o charakterze lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Do najważniejszych sukcesów uczniów należą:

- II miejsce w IV Wojewódzkiej Olimpiadzie Gastronomicznej "Top kucharz"- Prudnik 2018;

- III miejsce w III Wojewódzkiej Olimpiadzie Gastronomicznej "Top kucharz"- Prudnik 2017;

- III miejsce w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym - Opole 2017;

- II miejsce w I Wojewódzkiej Olimpiadzie Gastronomicznej "Top kucharz"- Prudnik 2015;

- I miejsce w corocznym Konkursie Master Szef Budowlanki;

- III miejsce w V Mikołajkowym Turnieju Hotelarsko-Gastronomicznym -Prudnik 2019.

Kontakty zagraniczneWspółpraca z pracodawcami