Nysa
Technikum
Technikum nr 2 w Nysie - ZSiPO Nysa
Zespół szkół
Adres
ul.Rodziewiczówny 1, 48-303 Nysa
Telefon
774310466-67
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Krzysztof Dorożyński
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Szkoła oferuje kształcenie w zawodach na poziomie technika: informatyk, programista, weterynarii, żywienia i usług gastronomicznych, . Specjalistyczne pracownie przedmiotów zawodowych i laboratoria wyposażone w unikalne pomoce naukowe pozwalają na dobre przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego daje możliwość kontynuowania kształcenia na poziomie szkół wyższych. Współpraca z Politechniką Opolską (informatycy) oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu (pozostałe zawody) owocuje wspólnymi konferencjami naukowymi, daje możliwość korzystania z wykładów, zajęć warsztatowych i laboratoryjnych. Kształcenie zawodowe uzupełniają wycieczki dydaktyczne do zakładów produkcyjnych i specjalistycznych gospodarstw rolnych, lecznic weterynaryjnych, zakładów przetwórczych. Organizowane są kursy dodatkowe do programów nauczania. Uczniowie Technikum nr 2 uczestniczą także w projektach unijnych. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. E. Godlewskiego w Nysie
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
http://maps.google.com/maps?f=q&source=embed&hl=pl&geocode=&q=nysa+zs+rcku&sll=50.487658,17.335396&sspn=0.105724,0.21595&g=nysa&ie=UTF8&ll=50.460619,17.335567&spn=0.008196,0.021458&z=14
Historia
Technikum Nr 2 kształci zarówno w zawodach związanych z tradycją szkoły, jak i młodszych, ale już mających uznanie środowiska (technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk oraz nowy technik programista). Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest ponad 50 pracowni dydaktycznych, w tym specjalistycznych pracowni zawodowych wyposażonych w profesjonalne pomoce dydaktyczne (pracownia analizy, anatomii zwierząt, weterynaryjna, ekonomiki i przedsiębiorczości, gastronomiczna itp.), cztery pracownie komputerowe, multimedialne pracownie językowe, sale laboratoryjne. Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu znajdują się ponadto w wielu salach lekcyjnych, szkolnej bibliotece, auli, internacie. Pracownie przedmiotowe sukcesywnie wyposażane są w sprzęt multimedialny. Opracowywane przez uczniów i nauczycieli programy dydaktyczne zdobywają uznanie wśród fachowców i są wykorzystywane przez inne szkoły. Wiele pomocy dydaktycznych, szczególnie z przedmiotów zawodowych i przyrodniczych ma charakter unikalny, wzbudzający podziw nawet u specjalistów. Baza szkoleniowa to także ogród i park szkolny, zakłady przetwórstwa rolno - spożywczego oraz gospodarstwa rolne i ogrodnicze w okolicy. Nauczyciele opracowują z wielu przedmiotów autorskie programy nauczania. Organizowane są konferencje naukowe, pokazy, seminaria, giełdy ogrodnicze i inne. Młodzież uczestniczy w wycieczkach dydaktycznych do zakładów pracy uzupełniających realizowany program nauczania.
Koła zainteresowań
Koła: filmowe, ekologiczne, turystyczne, europejskie, japońskie, fotograficzne; koła przedmiotowe, warsztaty dziennikarskie, SKS (tenis stołowy, siatkówka, koszykówka, piłka nożna), wolontariat, PCK, chór szkolny, Szkolny Ośrodek Kariery, koła zawodowe: gastronomiczne, projektowania stron WWW, programowania.
Kontakty zagraniczne
Wieloletnia współpraca i wymiana młodzieży ze szkołą w Oberhausen (Niemcy) oraz współpraca ze szkołą Pruske na Słowacji.
Osiągnięcia

Uczennice i uczniowie Technikum Nr 2 uzyskują tytuły finalistów i laureatów etapów ogólnopolskich olimpiad Wiedzy o Żywności i Umiejętności Rolniczych. W projekcie „Opolskie szkolnictwo bliżej rynku pracy” dotarli do finału konkursów „Mam wizję-mam plan” i „e-Portfolio”. W Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej również awansowaliśmy do finału. Kształcący się w zawodzie technik informatyk zdobywają certyfikaty CISCO Networking Academy i z powodzeniem uczestniczą w programie „Design Thinking”, wspierając swoimi rozwiązaniami informatycznymi pracę wielu firm.

Bardzo dobrze radzimy sobie w projekcie badawczym GLOBE oraz GLOBE GAMES (badania atmosfery, gleby i wód powierzchniowych) pod auspicjami Amerykańskiej Agencji Kosmicznej (NASA). Również z powodzeniem uczestniczyliśmy w międzynarodowym Projekcie „From GLOBE to ERASMUS” wspólnie z młodzieżą ze szkół z Chorwacji, Holandii i Martyki.

Uczennice i uczniowie regularnie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Opolskiego w ramach programu „Wspieramy najlepszych”, Starosty Nyskiego „Perły Powiatu” czy Burmistrz Nysy.

Od szeregu lat wyniki osiągane przez uczennice i uczniów na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminach maturalnych potwierdzane są w rankingu szkół ”Perspektywy” - Brązowa Tarcza za 2021.

Po raz kolejny z rzędu zdobyliśmy tytuł najlepiej usportowionej szkoły województwa opolskiego. W swym sportowym dorobku mamy wicemistrzostwo Polski w Ogólnopolskiej Licealiadzie w piłce siatkowej chłopców i 7 miejsce w koszykówce dziewcząt.