Nysa
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie
Adres
ul. Jana III Sobieskiego 2, 48-300 Nysa
Telefon
(77) 433 33 31
Fax
(77) 433 33 31
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Grzegorz Kulpa
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła usytuowana jest w centrum miasta, w pobliżu dworca PKP i PKS. Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się w odległości 200 metrów od szkoły.
Historia
Liceum Ogólnokształcące Carolinum im. Jana III Sobieskiego w Nysie należy do szkół o długiej tradycji i bogatym dorobku. Początki szkoły sięgają 1623 roku. Wówczas to biskup wrocławski arcyksiążę Karol Habsburg podjął decyzję o utworzeniu kolegium jezuickiego. Zakupione przez niego domy mieszczańskie i klasztor Bożogrobców na Rynku Solnym zostały przystosowane do potrzeb kolegium. Wystawiony akt erekcyjny 9 lutego 1623 roku zapewniał odpowiednie środki na utrzymanie szkoły. Karol Habsburg przeznaczył ze swego skarbca sumę 100 tysięcy talarów na adaptację pomieszczeń oraz przekazał jezuitom bibliotekę i seminarium. Nowe pięcioklasowe kolegium miało kształcić młodzież nie tylko z Nysy, ale z całego Śląska. Misję utworzenia szkoły powierzył astronomowi Krzysztofowi Szajnerowi. Otwarcie szkoły nastąpiło w dniu 23 kwietnia 1624 r. Do nauki przystąpiło 150 uczniów. Ta nowa uczelnia jezuicka rozwijała się bardzo szybko zyskuąc duże znaczenie. 24 grudnia 1624 roku w Madrycie arcyksiążę Karol sporządził swój testament. Zażyczył sobie w nim , by jego serce zostało zabalsamowane i przesłane jezuitom w Nysie w srebrnej szkatule, a dzień imienin Karola Boromeuszka 5 listopada stał się dniem święta szkoły. W latach 1625-1655 godność biskupa wrocławskiego piastował Karol Ferdynand syn Zygmunta III Wazy. Wówczas szkoła przechodzi najświetniejszy okres swego istnienia. Dziełem Karola Ferdynanda była fundacja okazałego gmachu kolegium jezuickiego. Również polska szlachta żywo interesowała się życiem szkoły wysyłając tu na studia swoich synów. Wchodząc do budynku szkoły przechodzimy przez zabytkową bramę, wybudowaną w 1725 roku w celu połączenia budynków kolegium i nowopowstałego gimnazjum. Integralną część szkoły stanowi Gimnazjum powstałe w latach 1722-1725. Jest najpóźniej powstałą częścią zespołu. Projekt tego budynku przypisuje się Krzysztofowi Lauschowi, a wykonanie Michałowi Kleinowi. W czasie wojen śląskich szkoła uległa częściowemu zniszczeniu. W latach 1758-1762 wojsko przejęło szkołę na magazyn i szpital. Odtąd przez 13 lat kościół jezuicki służył jako magazyn towarowy, a budynki szkolne zamieniono na zakład produkujący amunicję. Czas wojen napoleońskich przyniósł kolejne zniszczenia. W czasie pożaru 1807 roku spłonęła wieża zegarowa i biblioteka. Z bogatych zbiorów ocalało tylko 3 tysiące książek. Dopiero w 1839 roku odrestaurowano bibliotekę i zainstalowano w niej nowoczesne na owe czasy regały, które mogły pomieścić 30tys. książek. Na mocy edyktu sekularyzacyjnego w 1810 roku budynki szkolne i posiadłości ziemskie jezuitów przeszły na własność państwa. „Carolinum” przekształcono w szkołę państwową, w której nauczali byli jezuici. Szkoła aż do czasów hitlerowskich była gimnazjum katolickim, chociaż uczęszczali do niej uczniowie protestanci i judaiści. W dniu 24 marca 1945 roku Nysa została wyzwolona. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rozpoczęto rok szkolny 3 września 1945r. W trzech klasach gimnazjum uczyło się 79 uczniów pod kierunkiem 7 nauczycieli. W kolejnych latach systematycznie wzrastała liczba uczniów i nauczycieli. Równolegle z nauczaniem podjęli nauczyciele pracę kulturalną i artystyczną. Od 1946r. działał teatr szkolny, chór żeński (od roku 1995), a w roku 1984 został zorganizowany pierwszy Rajd Caroliński, który szybko stał się tradycją szkoły i jest organizowany każdego roku dla uczniów klas pierwszych. W roku 1989 upadła tradycja noszenia mundurków przez licealistki. W Carolinum kształciło się wielu zdolnych uczniów. Wymieniając ich nie sposób pominąć tych, którzy od początku działalności szkoły przyczynili się do rozsławienia jej nazwy w kraju i za granicą. W nyskim Carolinum uczyli się między innymi: Michał Korybut Wiśniowiecki - późniejszy król Polski, Max Herman Neisse – poeta i prozaik, Konrad Bloch - jeden z dziesięciu noblistów ze Śląska, poeta regionalny Rafał Urban, biskup opolski Alfons Nossol, reżyser i aktor filmowy Franciszek Trzeciak oraz aktorzy: Marta Klubowicz, Małgorzata Witkowska i Jacek Sobala. Wielu absolwentów naszej szkoły to pracownicy naukowi z wielkim dorobkiem, piastujący stanowiska rektorów i dziekanów wyższych uczelni. Szkoła należy do Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce. Za swą działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w ciągu ostatnich dziesięcioleci Carolinum otrzymało: - Odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego (1966r.), - Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978r.), - Medal Pamiątkowy Śląskiego Okręgu Wojskowego za duży wkład pracy w polityczno-obronne wychowanie młodzieży (1986r.),
Koła zainteresowań
- Koła przedmiotowe: biologiczne, chemiczne, geograficzne, fizyczne i matematyczne przygotowujące do olimpiad przedmiotowych i konkursów tematycznych.
- Klasy biologiczne prowadzą doświadczenia badawcze oraz wyjeżdżają na Nadmorskie Warsztaty Biologiczne.

- Pasjonaci historii mogą skorzystać z warsztatów organizowanych przez szkoły należące do Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce.
- Osoby zainteresowane dziennikarstwem pracują w kole medialnym tworząc audycje do Radia Nysa.
- Na terenie szkoły działają sekcje szkolnych klubów sportowych: pływacka, piłki koszykowej, ręcznej i siatkowej, sekcja taneczna, mażoretki oraz koło strzeleckie i łucznicze. Organizowane są także obozy narciarskie.

Kontakty zagraniczne
 - Program Młodzież w Działaniu umożliwia chętnym udział w Międzynarodowych Spotkaniach Młodzieży. Ideą tych spotkań jest integracja młodzieży w duchu europejskim oraz znoszenie barier między krajami.
- Uczniowie uczestniczą w wymianie partnerskiej z miastem Lüdinghausen.

Osiągnięcia

 

SUKCESY NAUKOWE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

- Stypendium Prezesa Rady Ministrów               

- Stypendium Perły Powiatu Nyskiego

- XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - etap centralny - finaliści

- XXIV Olimpiady Wiedzy o żywieniu i żywności - etap centralny - finalistka

- Konkurs ogólnopolski „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” - laureatka

- Konkurs  konkursu "Laptop na bank" - finalistka


                                                                              SUKCESY SPORTOWE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

- Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt - 2 miejsce

- Mistrzostwa Województwa w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt - 2 miejsce

- Mistrzostwa Nysy w piłce nożnej chłopców 10 osobowej  – 4 miejsce

- Mistrzostwa Nysy w halowej piłce nożnej chłopców – 3 miejsce

- Mistrzostwa Nysy w koszykówce chłopców  - 2 miejsce

- Mistrzostwa Powiatu w koszykówce chłopców  - 2 miejsce

- Półfinał Mistrzostw Województwa w koszykówce chłopców – 2 miejsce 

- Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt  - 2 miejsce

- Półfinał Mistrzostw Województwa w piłce ręcznej dziewcząt – 1 miejsce 

- Finał Mistrzostw Województwa w piłce ręcznej dziewcząt – nie odbył się ze względu na pandemię

 


Drzwi otwarte
5 kwietnia 2023 r.