Nowy Tomyśl
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu

Adres
Osiedle Północ 37, 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon
614422288
E-mail
sekretariat@hzs2nt.pl
Strona www
hzs2nt.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu to nowoczesna placówka o bogatych tradycjach kształcenia zawodowego zarówno na poziomie zasadniczym, jak i technikum. Doświadczona kadra regularnie podnosi swoje kwalifikacje, aby na bieżąco dostosować ofertę szkoły do zmieniającego się zapotrzebowania środowiska lokalnego. Współpraca z wieloma prężnie działającymi przedsiębiorstwami naszego powiatu sprawia, że absolwenci szkoły szybko znajdują zatrudnienie i są cenionymi pracownikami. Okres nauki to bowiem nie tylko przygotowanie merytoryczne, ale też udział w różnych projektach, wizytach studyjnych, praktykach krajowych i zagranicznych wszechstronnie rozwijających naszych uczniów. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w wielu działaniach o charakterze kulturalnym, wychowawczym i pomocowym. Nie bez znaczenia jest też przyjazna atmosfera szkoły, pragnienie wydobycia potencjału każdego ucznia oraz ukierunkowanie jego predyspozycji. Coraz lepsze wyniki osiągane na egzaminach maturalnych umożliwiają absolwentom naszego technikum studia na uczelniach wyższych. Na ich wybór wpływają również podpisane między szkołą, a uczelniami wyższymi porozumienia, dzięki którym uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników uczelni. Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, będą mogli podjąć pracę i jednocześnie wybrać naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w formie zaocznej w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, począwszy od klasy drugiej.