Nowy Tomyśl
Technikum
Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu - Technik mechanik
Nazwa oddziału

 Technik mechanik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • geografia
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
 • geografia
Zawody

 Technik mechanik

Opis

Programowanie i obsługa obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie CVC.

W ostatnich latach w przemyśle pojawiło się mnóstwo nowoczesnych technologii, co spowodowało zmianę charakterystyki zawodowej technika mechanika. Wprowadzono wiele nowych kwalifikacji w tym zawodzie. Rozwój technik komputerowych spowodował zmiany w metodach projektowania i sposobach obróbki metali, tworzyw sztucznych oraz drewna. Obecnie na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną. W szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie oraz specjalistów komputerowego wspomagania projektowania, programowania i wytwarzania CAD/CAM/CAE.

W cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiadomości i umiejętności podczas praktyki zawodowej i nauki następujących przedmiotów zawodowych:

 • podstawy konstrukcji maszyn (rysunek techniczny, mechanika techniczna),
 • podstawy sterowania i regulacji maszyn (mechatronika),
 • technologia obróbki skrawaniem (zajęcia teoretyczne i praktyczne),
 • podstawy technik wytwarzania,
 • organizacja procesów produkcji,
 • działalność gospodarcza w branży mechanicznej,
 • język obcy w branży mechanicznej,
 • konstrukcje maszyn (projektowanie i zapis konstrukcji w programie Solid Edge - aplikacja grupy MCAD),
 • oprogramowanie SinuTrain Siemens, zorientowane na praktykę, optymalnie dopasowane do potrzeb edukacyjnych,
 • nauka spawania,
 • techniki wytwarzania (zajęcia praktyczne),
 • praktyki zawodowe.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających,

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom w zawodzie technik mechanik, potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz Europass w języku polskim i angielskim.

W ramach realizowanych projektów uczniowie odbywają zajęcia specjalistyczne w laboratoriach Politechniki Poznańskiej oraz staże zawodowe w przedsiębiorstwach.

Patronat nad klasą obejmuje Aeculap Chifa w Nowym Tomyślu.