Nowy Tomyśl
Technikum
Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu - Technik informatyk
Nazwa oddziału

 Technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • geografia
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
 • informatyka
Zawody

 Technik informatyk

Opis

W naszych czasach postęp kojarzy się z nowymi technologiami w zakresie gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Wiedza i umiejętności związane z budową i zasadami funkcjonowania urządzeń używanych w technologii informacyjnej i komunikacyjnej, administrowaniem systemów operacyjnych, projektowaniem, tworzeniem i zarządzaniem siecią komputerową, tworzeniem oprogramowania i stron internetowych to niezwykły atut w oczach pracodawców. Dlatego informatyk to bez wątpienia zawód mający przed sobą wielką przyszłość.

W cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiadomości i umiejętności podczas praktyki zawodowej i nauki następujących przedmiotów zawodowych:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • urządzenia techniki komputerowej,
 • systemy operacyjne,
 • język angielski zawodowy,
 • montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych,
 • sieci komputerowe,
 • administrowanie systemami operacyjnymi,
 • eksploatacja urządzeń techniki komputerowej,
 •  projektowanie baz danych,
 • programowanie aplikacji internetowych,
 • tworzenie stron i aplikacji internetowych.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom w zawodzie technik informatyk, potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz Europass w języku polskim i angielskim.

W ramach realizowanych projektów uczniowie odbywają zajęcia specjalistyczne w laboratoriach Politechniki Poznańskiej oraz staże zawodowe w przedsiębiorstwach.