Nowy Tomyśl
Technikum
Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu - Technik ekonomista
Nazwa oddziału

 Technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • geografia
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
 • geografia
Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Świat ekonomii i codzienna aktywność współczesnego człowieka wzajemnie się przenikają. Inflacja, oprocentowanie kredytu, kurs walut czy stopa bezrobocia to tylko niektóre z pojęć ekonomicznych, które wywierają wpływ na życie wszystkich obywateli. Nauka w zawodzie technik ekonomista pozwala lepiej zrozumieć i praktycznie zastosować wiedzę o gospodarce.

W każdej firmie czy instytucji potrzebne są konkretne umiejętności, które nabywają uczniowie w czasie kształcenia w zawodzie technik ekonomista, co zapewni im szeroki wachlarz możliwości podczas szukania swojego miejsca na rynku pracy. Ekonomista to zawód wszechstronny, z wielkimi tradycjami, a także bardzo popularny.

W cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiadomości i umiejętności podczas praktyki zawodowej i nauki następujących przedmiotów zawodowych:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • język obcy zawodowy - język angielski,
 • biuro rachunkowe,
 • gospodarka finansowa jednostek organizacyjnych,
 • kadry i płace,
 • planowanie i marketing, podejmowanie działalności gospodarczej,
 • podstawy ekonomii,
 • praca biurowa,
 • pracownia ekonomiczna,
 • prawo,
 • statystyka.

W trakcie nauki uczeń zdobywa kwalifikacje:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje dyplom w zawodzie technik ekonomista, potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz Europass w języku polskim i angielskim.

W ramach realizowanych projektów uczniowie odbywają zajęcia specjalistyczne w laboratoriach Politechniki Poznańskiej oraz staże zawodowe w przedsiębiorstwach.

Patronat nad klasą obejmuje Nowotomyska Izba Gospodarcza.