Nowy Tomyśl
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu - Klasa prawnicza
Nazwa oddziału

 Klasa prawnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone
 • język angielski
 • język polski
 • historia
Opis

W ramach nauki w klasie prawniczej oferujemy:

 • rozszerzony program nauczania języka polskiego i historii,
 • uczestnictwo w lektoratach języka angielskiego i niemieckiego, a dla chętnych, w ramach zajęć dodatkowych, również języka rosyjskiego i języka hiszpańskiego,
 • naukę przedmiotu uzupełniającego "Elementy prawa", wprowadzającego w zagadnienia prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy czy prawa karnego,
 • możliwość udziału w warsztatach z zakresu prawa, wykładach prowadzonych przez przedstawicieli, współpracujących z naszą szkołą, instytucji takich jak Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy fundacja GRANMA z Wolsztyna, odpowiednio do aktualnej oferty tych instytucji dla szkół,
 • możliwość udziału w konkursach z zakresu prawa, organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości takich jak "Liga Sprawiedliwości".  

Podczas zajęć uczniowie posiądą wiedzę dotyczącą:

 • mechanizmów regulujących działanie systemu prawnego w Polsce,
 • funkcjonowania organów administracji samorządowej,
 • funkcjonowania organów ścigania,
 • przepisów prawa regulujących różne dziedziny życia m. in. stosunki majątkowe, rodzinne, zawodowe,
 • specyfiki poszczególnych zawodów prawniczych,
 • etyki zawodów prawniczych.

Zapewniamy wysoki poziom nauczania, będący efektem stosowania nowoczesnych metod przez wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych i wymagających nauczycieli, wykorzystujących w pracy najnowsze zdobycze techniki.


Absolwent klasy prawniczej to osoba dysponująca szeroką znajomością zagadnień z języka polskiego i historii, swobodnie posługująca się językiem angielskim i niemieckim oraz władająca w stopniu komunikatywnym językiem rosyjskim. Daje mu to możliwość uzyskania bardzo dobrego wyniku na maturze na poziomie rozszerzonym, a w konsekwencji podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach, takich jak: prawo, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne czy politologia, ale także filologia polska lub historia.