Nowy Tomyśl
Technikum
Technikum nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu - Technik reklamy
Nazwa oddziału

 Technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • geografia
  • język angielski
Zawody

 Technik reklamy

Opis

Absolwent tego kierunku pozyskuje klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, dobiera metody prowadzenia badań rynkowych
i reklamowych oraz środków i nośników reklamy, dostosowuje różnorodne technik reklamowe, organizuje działania promocyjne i wystawiennicze przedsiębiorstwa.