Nowy Tomyśl
Technikum
Technikum nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu - Technik logistyk
Nazwa oddziału

 Technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • geografia
  • język angielski
Zawody

 Technik logistyk

Opis

Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie działań
w obrębie transportu i spedycji krajowej oraz międzynarodowej.