Nowy Tomyśl
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Nowym Tomyślu - Ślusarz - Phoenix Contact
Nazwa oddziału

 Ślusarz - Phoenix Contact

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Zawody

 Ślusarz

Opis

Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu

  • W pierwszym roku nauczysz się wykonywać podstawowe operacje ślusarskie, piłować powierzchnie płaskie i kształtowe, tarasować, wiercić, gwintować i nitować, czytać rysunek techniczny i pracować na obrabiarkach.
  • W drugim roku nauczysz się czyścić oraz przezbrajać formy wtryskowe, które są głównym narzędziem pracy maszyn wtryskowych.
  • W trzecim roku rozwiniesz umiejętności. Zdasz egzamin wewnętrzny w celu uzyskania wymaganego poziomu umiejętności.

Do tej pory dział rozwoju kompetencji technicznych i e-learningu ukończyło 158 absolwentów:

83 mechatroników,

51 ślusarzy,

18 operatorów obróbki skrawaniem,

25 operatorów maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.


Zatrudnienie w Phoenix Contact Wielkopolska znalazło 146 absolwentów.


Okres nauki trwa 3 lata i zostaje wliczony do stażu pracy. Podczas nauki uczeń otrzymuje wynagrodzenie.


Kandydaci wybierający Branżową Szkołę I stopnia w zawodzie ślusarz z praktyczną nauką zawodu w Phoenix Contact Wielkopolska (jako szkołę I wyboru) składają dokumenty wyłącznie do Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu (nie składają żadnych dokumentów do zakładu pracy).