Nowy Tomyśl
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Nowym Tomyślu - Ślusarz - Aesculap Chifa
Nazwa oddziału

 Ślusarz - Aesculap Chifa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Zawody

 Ślusarz

Dodatkowe wymagania

 Ocena zachowania

Opis

Aesculap Chifa Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu

W Aesculap Chifa Sp. z o.o. zawodowe kształcenie ma niemalże 60-letnią tradycję i polega na łącznym nabywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zawodu ślusarza. Uczniowie mają zawartą umowę o przygotowanie zawodowe z firmą Aesculap Chifa i jednocześnie uczą się w Branżowej Szkole I stopnia.

W szkole następuje przekazanie wiedzy teoretycznej: ogólnej i zawodowej, a zajęcia praktyczne odbywają się w zakładzie w warsztatach szkolnych i w wydziałach produkcyjnych.

Uczniowie mają zajęcia:

  • w sali robót ślusarskich, gdzie uczą się obróbki metalu: piłowania, trasowania, wiercenia, wykonywania precyzyjnych pomiarów i szlifowania,
  • w salach obróbki mechanicznej i szlifierskiej, gdzie zajmują się toczeniem, frezowaniem i szlifowaniem za pomocą nowoczesnych maszyn CNC i tokarek z czytnikami.

Uczniowie po nabyciu podstawowej wiedzy w tym zakresie, mają praktyki bezpośrednio na stanowiskach roboczych w wydziałach produkcyjnych. Doświadczony pracownik każdemu uczniowi przekazuje wiedzę specyficzną dla danego rodzaju pracy.

Absolwent po zakończeniu nauki staje się fachowcem i ma zagwarantowaną pracę w Aesculap Chifa Sp. z o.o.

Od 2011 roku warsztaty szkolne, działające przy Aesculap Chifa Sp. z o.o., są ośrodkiem egzaminacyjnym OKE w Poznaniu.


Okres nauki trwa 3 lata i zostaje wliczony do stażu pracy. Podczas nauki uczeń otrzymuje wynagrodzenie.


Kandydaci wybierający Branżową Szkołę I stopnia w zawodzie ślusarz z praktyczną nauką zawodu w Aesculap Chifa oprócz dokumentów składanych do szkoły, dodatkowo składają dokumenty do Aesculap Chifa Sp. z o.o. w Dziale Kadr (ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl) według poniższego wykazu:

1) wniosek o przyjęcie na praktyki zawodowe,


2) życiorys,


3) 2 podpisane fotografie,


4) bilans zdrowia (nie składają go w szkole).


Taki zestaw dokumentów dostarcza każdy kandydat, który ubiega się o przyjęcie na praktykę zawodową w Aesculap Chifa bez względu czy jest to pierwszy, drugi czy trzeci wybór.


Zakład pracy zastrzega sobie, że podpisanie umowy o praktykę zawodową nastąpi z uczniami, posiadającymi na koniec szkoły podstawowej ocenę z zachowania co najmniej poprawną.